YAŞLI İSTİSMARININ FARKINDA OL!
DÜNYA YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI FARKINDALIK GÜNÜ

      Dünya’da 15 Haziran   her yıl yaşlı ihmal ve istismarı farkındalık günü olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle merkez olarak   “haklar, sosyal adalet temelinde  yaşlılar için saygın bir  yaşam inşa  edelim.”  sloganı  ile yaşlı ihmal ve istismarı hakkında  bir  bilgi  notu hazırlanarak paydaşlar ve toplumla paylaşılmıştır.
“ Dünya’da neredeyse tüm ülkelerde 2015 ve 2030 yılları arasında yaşlı     nüfusunda önemli bir artış beklenmektedir. Gelişmekte olan bölgelerde yaşlı nüfusundaki artış daha hızlı olacaktır. Yaşlı  nüfusun artması ile yaşlıların  haklarını ve sağlığını tehdit eden en önemli sosyal sorunlardan biri olarak yaşlı istismarı oranının da artması öngörülmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,  66/127 sayılı kararıyla 15 Haziran’ı  Dünya  Yaşlı       İstismarı Farkındalık Günü olarak belirlemiştir.
Yaşlı istismarı, yaşlı bireye fiziksel, duygusal ya da psikolojik yönden kötü davranıp, zarar vererek ona acı çektirmektir. İhmal ise yaşlının sosyal, fiziksel, duygusal ihtiyaçlarını karşılamada bilinçli ya da bilinçsiz yetersizliktir. Tekrarlayıcı yara ya da yaralanmalar, açıklanamayan kilo kayıpları gibi tıbbi olarak açıklaması güç olan birçok bulgu yaşlı istismarının belirleyicisi olabilmektedir. Yaşlı ihmal ve istismarının saklanması kolay, dile getirilmesi zordur. Yaşlının bakımını sağlayan kişi ya/ya da çevresindekiler onun fiziksel, sosyal ya da duygusal ihtiyaçlarını, örneğin beslenme, giyim, temizlik, sağlık, barınma, ısınma, güvenlik ve ekonomik giderlerini karşılamıyorsa bu ihmaldir. Yaşlıların gereksinimlerinin sağlanmasındaki yetersizlik de -bazen yaşlının kendinden kaynaklansa bile- ihmaldir. İhmalin kasıtlı ya da kasıtsız yapılması sonucu değiştirmez. Yaşlı birey ve çevresindeki güvene dayalı ilişki beklentisi olan bireylerin ihmali ya da yaşlının kendini ihmali zaman içinde istismara da dönüşebilir.
Dünya’da her 6 yaşlıdan biri tür istismara maruz kalmaktadır. Dünya’da 65-69 yaş grubundaki kadınların %22 si fiziksel şiddete ya da cinsel tacize maruz kalmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde bu oran daha da yükselmektedir. Kurumlarda yaşayan yaşlı insanlar için istismar oranları toplumdan daha yüksek olabilir. Yaşlı istismarı ciddi yaralanmalara ve uzun dönemli psikolojik sonuçlara neden olabilir.