Türkiye’de demografik dönüşümün yaşlı nüfus artacak şekilde devam edeceği düşünüldüğünde, yakın gelecekte yaşlıların ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkıda bulunmak, makro ve mikro düzeyde yaşlı refahı alanında araştırma/eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı  yayınlar yapmak, yaşam dönemi yaklaşımına göre aktif yaşlanmayı ve kuşaklararası dayanışmayı destekleyen uygulamalar gerçekleştirmek, emekliliğe uyum çalışmaları yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı ve refahı alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir.