T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ankara Büyükşehir belediyesi

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Emekliler Derneği

Yaşlılık Konseyi Derneği

 

Danışma Kurulu, yaşlı refahı ile ilgili konularda çalışan uzman bilim insanları, bu konuda faaliyette bulunan kamu ya da kamu dışı kurum kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.

Danışma kurulu, merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunabilir ve işbirliğine gidebilir.