1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü “ YAŞLI REFAHI İÇİN YAŞLI HAKLARI” Konulu

Konferans – 02 Ekim 2018 – Ankara Meyra Palace Hotel

 

     T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(YAŞAM) işbirliği ile Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı  Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle “Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları” konulu toplantı 2 Ekim 2018,  Salı günü  Ankara Meyra Palace Hotel’de  gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Açılış konuşmalarını YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin gerçekleştirdiği program “Yıllara Yaşam,Yaşama Yıllar Katan Değerler:- “Üreterek Varım”- temalı serginin açılışı ile devam etmiştir. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde kalan sakinlerin  yapmış oldukları el sanatları, el emekleri, atık malzemelerden ürettikleri ürünler sergilenmiş ve satışa sunulmuştur. Konferansa, huzurevi sakinleri, bürokratlar, milletvekilleri, Üniversitemiz yöneticileri ve Öğretim Üyeleri katılmışlardır.

“Yaşlı Refahı İçin Yaşlı Hakları” konulu konferans davetli konuşmacıların bildirilerini sunması ile devam etmiştir. İlk konuşmacı, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi-,Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen “Bir İnsan Hakkı Olarak Bakım:Yaşlı Bakımında Öncelikli İhtiyaçlar ve Yenilikçi Çözümler”  konulu bildiri sunmuştur. İkinci olarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Çilingiroğlu “Aktif Yaşlanmayı Başarabilmek: Sağlık ve Eğitim Hakkı, Katılım, Yaşam Boyu Öğrenme, Kuşaklararası Dayanışma”; üçüncü olarak TOBB Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Milliyet Gazetesi Yazarı, NTV Yorumcusu Prof. Dr. Cem Kılıç “Yaşlılık Döneminde Ekonomik Refah ve Bakımın Finansmanı:  ”Uzun Süreli Bakım Sigorta Sistemi”, son olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE“Yaşlıların Hukuken Korunması: Uygulamadan Örnekler” konulu bildirilerini sunmuşlardır.

YAŞLI REFAHI İÇİN YAŞLI HAKLARI KONFERANSI

AÇILIŞ KONUŞMASI, PROF.DR. EMİNE ÖZMETE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YAŞAM) MÜDÜRÜ

Saygıdeğer Hanımefendi, Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, huzurevi sakini değerli büyüklerimiz ve çok değerli konuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlediğimiz “Yaşlı refahı için yaşlı hakları” konulu konferansa hoşgeldiniz diyor, sizleri saygıyla ve içtenlikle selamlıyorum.

Birlemiş Milletlerin Dünya’da yaşlı nüfusun arttığına ilişkin yürütmüş olduğu çalışmaları takiben, ülkemizde de yaşlılık alanı ile ilgili ilk kurumsal çalışmalar başlamış “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” yayınlanmıştır. Bunu Bu eylem planının  uygulama programına ilişkin çalışmalar izlemiştir. Ve ilk kez 2014 yılında 10. Kalkınma Planı kapsamında yaşlanma özel ihtisas komisyonu çalışması yürütülmüştür. Benim de raportörlüğünü yapmış olduğum yaşlanma sürecine ve yaşlılık dönemine ilişkin ihtiyaçları  geniş kapsamlı olarak ortaya koyan bir rapor oluşturulmuştur. Ülkemizde doğum artış hızının azalması, doğuşta beklenen ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı nüfusun arttığının  ve yaşlı büyüklerimizin refahı için gerekli olan hizmetlerin hepimiz farkındayız. Ancak şunu birkez daha söylemeliyim ki 65 ve daha büyük yaştaki nüfus grubumuz her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında artmaktadır. Bugün ülkemizde bu yaş grubunda yaklaşık 7 milyon kişi  (6 milyon 900 bin) yaşamaktadır. Bu sayı bazı Avrupa Ülkelerinin nüfusundan daha fazladır.

Bu nedenle, Bu durum emeklilik politikalarından bakım hizmetlerine, yaşlı dostu kentlerden yaşlıların topluma katılımı, teknolojiye uyumuna kadar geniş yelpazede yaşlı refahı alanındaki konuların yeniden düşünülmesini gerektirmektedir. Ülkemizde diğer nüfus gruplarına göre daha yeni olan bu konular için kendi kültür yapımıza uygun yenilikçi çözümlere ihtiyacımız artmaktadır. Alzheimer hastalarının bakımı, evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması öncelikli konularımızdan bazılarıdır. Evde bakım için illerde bakıcı havuzu sisteminin oluşturularak, güvenli bir şekilde özellikle yaşlı çiftlere ve yalnız yaşayanlara kişisel bakım, yemek, temizlik gibi bakım ve destek hizmetlerini içeren uygulamaları yaygınlaştırmalıyız.  Ayrıca gündüz hizmet verecek kuruluşlar oluşturarak, hem büyük ebeveynlerin ve hem de torunların profesyoneller eşliğinde bir arada zaman geçirecekleri kuşaklararası dayanışma merkezleri aktif yaşamı ve toplumsal katılımı destekleyen yenilikçi çözümlerden olacaktır.

Büyüklerimize saygı, onların onurlarını ve haklarını korumak kadim kültürümüzün en değerli unsurlarından biridir. Ancak günümüzde  artan yaşlı nüfus ile beraber büyüklerimizin ekonomik ve sosyal olarak sahip oldukları potansiyel güç günümüzde daha da değerli hale gelmiştir.

Tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü nü kutluyorum. Bu yıl Dünya Yaşlılar Gününün teması  Birleşmiş Milletler tarafından Yaşlıların Haklarının Korunması olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanmasının 70. yılı nedeniyle bu gündem ilan edilmiştir.

Burada odak konu; yaşlıların kendi kararlarını verebilmelerinin, kendi yaşamlarını yönetebilmelerinin sağlanmasıdır. Bakıma ihtiyaçları olduğunda da insan onuruna yaraşır şekilde uzun sureli bakım ve palyatif bakım hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesidir. Ülkemizde yaşlıalrın korunması anayasamız ile güvence altına alınmış, buna göre koruyucu ve destekleyici hizmetler planlanmıştır. Bu gün konferansımızda bir hak olarak bakım, öncelikli ihtiyaçlar ve yenilikçi çözümler, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakları, yaşam boyu öğrenme kapsamında aktif ve sağlıklı yaşlanma, kuşaklararası dayanışma, bir hak olarak ekonomik refah ve bakımın finansmanı, uzun süreli bakım sigorta sistemi, yaşlıların hukuken korunması ve miras, vesayet, ihmal ve istismara ilişkin uygulamadan örnekler gibi konular uzmanlar tarafından tartışılacaktır.

Sayın Cumurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 2019 yılının Yaşlı Yılı ilan edilmesine ilişkin önerisini sevinçle ve gururla karşıladık. 2019 yılı ile ilgili hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Ülkemizdeki bu çalışmalar, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendinin himayeleri ile uluslararası platformlara taşınacaktır.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) olarak kurulduğumuz günden bu yana yaşlı refahı alanında sosyal politikalardan yaş dostu teknolojilere, kuşaklararası dayanışmadan yaşlı bakımı turizmine, aktif ve sağlıklı yaşam vurgusu için Türkiye aktif ve sağlıklı yaşlanma zirvesine kadar geniş yelpazede birçok konuyu ülkemiz gündemine taşıdık. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ettik. Bu süreçte  Saygıdeğer Hanımefendi her zaman himayeleri ile bizleri onurlandırdı. Yalnızca ülkemizde değil, Dünya’da da ihtiyaç sahiplerinin sesi olan, yenilikçi projelere önderlik eden şiddet, göç, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet, çevre duyarlılığı gibi birçok konuda kanaat liderliği yapan, İnsani Hizmet Takdir Ödülüne layık görülen ve bugün buraya teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürlerimi sunarım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a konuya gösterdikleri hasassiyet,  işbirlikleri ve destekleri için teşekkür ederim.  Sayın Rektörüme destekleri için teşekkür ederim. Bugün konferansta değerli bilgilerini paylaşarak yaşlılık alanına katkı sağlayacak olan konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunarım.  Bu konferansın hazırlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, konferasın verimli olmasını ve hayırlara vesile olmasını dilerim, saygılarımla.

 

Etkinliğin Ankara Üniversitesi Web Tv Yayınına Ulaşmak İçin Tıklayınız