“Meaningful Occupation after Retirement for Active and Healthy Ageing” (MORE)

 “Aktif Emeklilik Mutlu Yaşam” projesi

Emekliliğe Uyum: Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Programı web sitesi açıldı: www.moreprojesi.com

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) nin ortak olduğu “Meaningful Occupation after Retirement for Active and Healthy Ageing” (MORE) ya da Türkçe adıyla “Aktif Emeklilik Mutlu Yaşam” projesi tamamlandı. İki yıl süren projede , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koordinatörlüğünde gerçekleşmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş bir KA2 Stratejik Ortaklıklar projesidir. Proje ile emeklilerin iş hayatından sonraki yeni hayatlarına uyum sürecinde anlamlı uğraşılar kazanmaları için bir Emekliliğe Uyum: Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Programı oluşturulmuştur.

Proje ekibi çalışmalarına resmi olarak 1/12/2017 tarihinde başlamıştır ve 30/11/2019 tarihinde sonuçlandırmıştır. Projenin bir diğer ayrıcalıklı yönü ise eş zamanlı olarak Hollanda ve Fransa’da da uygulanmış olmasıdır. Projede SGK dışında 3 yerel ve 3 yabancı olmak üzere 6 stratejik ortak daha bulunmaktadır. NFE (Stichting Nationaal Ouderenfonds/Hollanda), E-Seniors/Fransa ve FAU-ILI (Friedrich-Alexander-Universitaet/ Almanya) yurt dışı ortaklardır.

Emekliliğe Uyum: Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Programı rehberlik ve oryantasyon hizmeti sunarak kişilere hobi kazandırma, yabancı dil öğretme, temel bilgisayar becerisi edindirme, sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirme, sosyal güvenlik hakları konusunda bilgi sağlama gibi faaliyetlerle desteklenmiştir. Bu sayede uzun çalışma hayatı yeni sonlanmış olan emeklilerin ya da çıkacak olan kişilerin özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak ve kültürler arası sosyal diyaloğa katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bununla birlikte projede yer alan eğitim konuları, emekliler bir konuya eğilmek istediklerinde girişimde bulunabilmeleri için bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Aktif biçimde emeklilik hayatını geçirmeye başlayacak olan her emeklinin aktif yaşamdan bireysel olarak fayda sağlayacağı gibi topluma da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Emekliliğe Uyum: Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Programı  Rehberlik ve Oryantasyon, Sağlıklı Yaşam, Haklar ve Hukuk, Yabancı Dil ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş olmak üzere beş alt bileşenden oluşmaktadır. Rehberlik ve Oryantasyon modülü 6 bölümden oluşmaktadır. Rehberlik ve Oryantasyon modülü 6 bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde katılımcılara emekliliğin sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik boyutları ve bu sürece nasıl adapte olabilecekleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; Eskişehir’de müze, cam atölyesi ve bilim merkezi ziyaretinden oluşan bir program düzenlenmiştir. Yine bu modülün uygulamalı aktivitelerinin yer aldığı dördüncü bölümünde boyama, drama ve seramik atölyeleri düzenlenmiştir. Gönüllü aktivite kazandırma bölümünde ise LÖSEV, hayvan barınağı ve kadın sığınma evi ziyaretleri yapılmıştır.  Bu kapsamda ramazan ayı içerisinde LÖSEV öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine yiyecek kolisi hazırlanmıştır. Modülün son kısmı olan kuşaklar arası dayanışma bölümünde ise Kızılcahamam huzurevi ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Sağlıklı Yaşlanma Modülünde ulaşılmak istenen hedef katılımcıların sağlıkları hakkında bilinçlenmelerini sağlamaktır. Bu modülde verilen eğitimler sağlıklı yaşam kültürü, sağlık okur-yazarlığı, akılcı ilaç kullanımı gibi başlıklardan oluşmaktadır. Bu modül fiziksel aktiviteler de içermektedir. Haklar ve Hukuk kapsamında ise katılımcılara sosyal güvenlik ve sağlık alanında faydalı olabilecek bilgiler verilmiştir. Yabancı Dil modülünde kurslar düzenlenmiş ve kurs bitiminde katılımcılara A1 düzeyinde sertifika verilmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş modülünde ise modülün nihai haline erişim sağlayan kişilerin temel bilgisayar becerilerine sahip olmaları amaçlanmıştır. Projenin kapanış toplantısı 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır.

Projede geliştirilen Emekliliğe Uyum: Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Programı ve modüllere, görsellere, eğitim videolarına, sunu metinlerine www.moreprojesi.com web sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Ankara Üniversitesi Bülteninde Yer Alan Haberimiz ↓