BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLANMA AÇIK UÇLU ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI (UN Open-ended Working Group on Ageing)  15-18 Nisan 2019 Birleşmiş Milletler ABD/New York

             

          Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu Toplantısı  15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında ABD/New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.  BM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde 65/182 sayılı kararı ile oluşturulan Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu; mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini yaşlılara yönelik olarak değerlendirmek, olası boşlukları tespit etmek ve bunların en iyi şekilde nasıl ele alınacağını, uygun araç ve önlemlerin fizibilitesini göz önünde bulundurarak belirlemek amacını taşımaktadır.

        Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu’nun 10’uncu toplantısı için Ülkemizi temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Genel Müdür Orhan KOÇ,  YAŞAM Müdürü ve Bakan Danışmanı Prof. Dr. Emine ÖZMETE yer aldı. Bu yıl gündemi evrensel sosyal koruma, yaşlı hakları, aktif yaşlanma, eğitim, yaşam boyu öğrenme gibi konular olan Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu toplantısının açılışında Prof. Dr. Emine ÖZMETE,  Türkiye adına beyanda bulundu. Ülke beyanında Ülkemizin, Avrupa Birliği tarafından yapılacak beyanı ve Yaşlı Dostlar Grubu’na üye ülkeler tarafından yapılacak beyanı strateji ve yaşlı politikaları açısından uygun bulduğunu ve  katılım gösterdiğini belirtmiştir. Ülkemizdeki yaşlı haklarının güçlendirilmesine ve aktif yaşlanmanın desteklenmesine yönelik hizmetleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen I.Yaşlılık Şurası kapsamını açıklamıştır.

     Toplantının ikinci gününde, “Yaşlıların eğitim, öğretim, yaşam boyu öğrenme ve kapasite geliştirme” odak alanına ilişkin paneller yapılmıştır. Prof.Dr. Emine Özmete Ülkemizin üye olduğu 2013 tarihinde kurulan “Yaşlı Dostlar Grubu” (Group Of Friends Of Older Persons) dönem başkanlığını yürüten Şili’nin düzenlediği kahvaltılı toplantısına katılım sağlayarak, ülkemizin yaşlanma vizyonu ve grubun verimli çalışma yöntemlerine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır.

Toplantının üçüncü gününde “Yaşlıların sosyal koruma ve sosyal koruma tabanları dâhil sosyal güvenlik” odak alanına ilişkin panellerde Aile, Çalışma Sosyal  Hizmetler  Uzmanı Gühercan VURAL sunum gerçekleştirmiştir. YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, otonomi, bağımsızlık, yaş ayrımcılığı, sağlıklı yaşlanma, sosyal güvenlik hakları, palyatif bakım ve bakımda yapay zeka gibi konularda düzenlenen etkinliklere katılarak ülkemizde bu konularda yürütülen çalışmaları paylaşmıştır.

 

Ankara Üniversitesi Bülteninde Yer Alan Haberimiz ↓