1.“EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERİATRİK HASTA DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ ”  PROJESİ (KALKINMA AJANSI PROJESİ)

07-08 Şubat 2018 – 14-15 Şubat 2018 – 28 Şubat -1 Mart 2018  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halis Demir Konferans Salonu

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evde Sağlık Hizmetlerinde Geriatrik Hasta Değerlendirme Eğitimi” konulu projede Evde Sağlık Hizmetlerinde çalışan personele yönelik eğitim Merkezimiz tarafından verilmiştir. 07-08 Şubat 2018 tarihinde Merkez Müdürü Prof. Dr. Emine ÖZMETE Türkiye’de ve Dünya’da demografi, Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetler, yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlılık döneminde kırılganlık, bakım verenler için stres yönetimi  ve yaşlılarla iletişim konularını evde sağlık çalışanları ile paylaşmıştır. Yaşlı hakları, ihmal ve İstismarı konularında örneklerle yaşlıların durumu konusunda bilgilendirme yaparak yaşlı istismarının, yaşlı bireye fiziksel, duygusal, ekonomik ya da psikolojik yönden kötü davranmak, zarar vermek olarak tanımlandığını ifade ederken aynı zamanda  bir suç teşkil eden yaşlı istismarının dile getirilmesinin, açığa çıkarılmasının zor olduğunu vurgulamıştır. 14-15 Şubat 2018 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi ARAS Geriatrik Sendromlar kapsamında yaşlılarda polifarmasi ve akılcı ilaç kullanımı, uyku bozuklukları ve depresyon, immobilizasyon ve düşmeler gibi konular hakkında iki gün süre ile eğitim vermiştir. Doç.Dr. Murat VARLI tarafından 28 Şubat -1 Mart tarihlerinde Geriatrik Sendromlar kapsamında beslenme bozuklukları (malnutriyon), sarkopeni,bası ülseri, idrar ve gaita inkontinansı gibi konular hakkında iki gün süre ile bilgilendirme yapılmıştır. Ankara’da evde sağlık hizmetlerinde çalışan yüzden fazla Hekim, Hemşire ve diğer sağlık çalışanları gibi profesyonllere 48 saat geriatrik hasta farkındalık eğitimi verilmiştir.

Ankara Üniversitesi Bülteninden Haberimiz ↓