Huzurevlerinde Sunulan Manevi Destek ve Rehberlik Hizmetlerini Geliştirme Çalıştayı

28.02.2019

     T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından huzurevlerinde sunulan manevi destek ve rehberliğin sistemli ve aşamalı yürütülmesi amacıyla bir müfredat hazırlamak üzere 28 Şubat 2019 tarihinde bir çalıştay yapıldı. Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya ilgili Kurum yetkilileri, akademisyenler ve AÜ YAŞAM Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Emine Özmete katıldı.

    2018 yılında güncellenen protokol ile güçlenen ve bugüne kadar yürütülen hizmete ilişkin çalışmalar ile geleceğe dönük ihtiyaçları değerlendiren Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut’un konuşmasıyla başlayan ilk oturumda,   Huzurevlerinde sunulan manevi destek ve rehberlik hizmetlerini geliştirme çalıştayında Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Emine Özmete “Yaşlılık Döneminde Psikolojik İyilik” konulu konuşma yaptı. Prof.Dr. Emine Özmete konuşmasında manevi rehberlik hizmetlerinde görüşme teknikleri, krizle başetme, güçlendirme gibi konulara vurgu yaptı.

    Çalıştayla; hedef kitlenin hayatı anlamlandırma, krizle baş etme, üretkenliğini artırma ve sosyalleşmesini güçlendirmeye yönelik müfredat için ilk adım atıldı.

Ankara Üniversitesi Bülteninde Yer Alan Haberimiz ↓