_dsc7017-jpg12

yasam

    “Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme:İnovatif Yaklaşımlar ve İyi Model Arayışları Üzerine Tartışmalar” konulu konferans Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) işbirliğinde 27 Ekim 2016, Perşembe günü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

    Çok sayıda kamu kurum yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı konferansın açılışı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof.Dr. Emine Özmete tarafından yapıldı.

    Açılıştaki konuşmasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Türkiye’de son yıllarda yaşlı hizmetlerinin hızla geliştiğini vurguladı. Yaşlıların geçmişi geleceğe bağlayan en güçlü köprü olduğunu ifade eden Rektör Erkan İbiş, yaşlıların sosyal yaşama entegrasyonu ve toplumla bütünleşmesi bağlamında Ankara Üniversitesi olarak yenilikçi yaklaşımları benimsediklerini ve bu anlamda Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YAŞAM) çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

    Konferansın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, konuşmasında “Bugün Türkiye olarak yaşlılarımıza sunulan hizmetler konusunda dünden çok daha iyi konumdayız. Bakanlık olarak bugün öncelikle yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı sosyal hayatta ayrımcılığa uğramadan etkin şekilde katılmalarını sağlamak hedefindeyiz. Bu çerçevede bir yandan uluslararası gelişmeleri esas alarak, bir yandan da ülkemizin değerlerine uygun olarak hizmet üretmeye ve yurdun her köşesine ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

    Sağlıklı yaşam süren, üreten, bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktaran, torunlarını yetiştiren, uzun ömürlü yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda bir ülkenin en önemli sermayesi olduğunu vurgulayan Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, “Bakanlığımız tarafından Türkiye’de güçlü bir aile yapısının oluşturulması ve yaşlı refahı hedefi,  bütüncül bir sosyal politika anlayışı ile yürütülmektedir. Büyüklerimizin varlığı bağlı olduğu ailenin temel direğidir. Bu nedenle yaşlısına sahip çıkan toplumumuzu rahatlatacak evde bakım hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. Büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere bu yıl  “Yaşlı Destek Programı”nı (YADES) başlattık. Bu programla, Büyükşehir Belediyelerinin hazırlayacakları ve yaşlıların desteğe ihtiyaç duyduklarında çaresiz kalmadıkları, gereken standartlarda ve ihtiyaç duyduğu yerde hizmet alabildiği ve desteklendiği projeleri desteklemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

     Açılış konuşmasında Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof.Dr. Emine Özmete;”Bugün burada geleceğimizi konuşacağız. Konumuz yaşlı bakımı hizmetlerinde kapasite geliştirme ve iyi model arayışları üzerine tartışmalar, yaşlılık ve yaşlanma insanlık tarihi kadar eski, yaşlı bakımı ise ülkemiz gibi hala genç ancak hızla yaşlanan ülkeler için yeni ve güncel bir konudur. Bu nedenle yaşlı bakımında yaratıcı çözümlere dayalı inovatif/ yenilikçi yaklaşımları konuşmaya daha çok ihtiyaç duymaktayız.Son yıllarda Dünya için en önemli konular, yoksulluk ve yoksulluğun önlenmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, terör, savaş ve göçleri ile Dünya nüfusunun yaşlanmasıdır.

    İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşlılık geçirmek bakılmak herkes için bir haktır. Bu hakkın nasıl ve ne şekilde sunulacağını ise ihtiyaçlar, istekler ve toplumun değerleri, yapısı belirlemektedir. Bugün Türkiye’de 60 yaşın üzerinde yaklaşık 9 milyon kişi (9.063,677) yaşamaktadır. 80 ve daha büyük yaştakilerin sayısı ise hızla artmaktadır. Bu yaş grubunda yaklaşık 1 milyon 3 yüz kişi bulunmaktadır.  Doğuşta beklenen ortalama ömür süresi ise 78 yıla yükselmiştir.

    Bugünkü konferansta çok değil yaklaşık 30 yıl sonra her 5 kişiden birinin yaşlı olacağı Türkiye’de yaşlılar için yeni bakım hizmeti modellerini tartışacağız. Türkiye’deki mevcut yaşlı bakım hizmetleri, Türkiye’de yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin toplumumuzun beklentileri ve dört Avrupa ülkesindeki uygulamalar çerçevesinde iyi model arayışlarını ortaya koymaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

    Açılış konuşmalarının ardından başlayan Konferans kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Çeşitliliği” başlığıyla, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hak Temelli Olarak İnovatif Yaklaşımların ve İyi Model Arayışlarını Değerlendirilmesi” başlığıyla ve King’s College London Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Kamu Politikaları Sosyal Bakım İşgücü Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Shereen Hussein “Avrupa Ülkelerinde Yaşlı Bakım Hizmetlerinde İyi Uygulama Modelleri: Norveç, İngiltere, Hollanda ve İtalya Örneği” başlığıyla birer sunum gerçekleştirdi.

Medyadaki Diğer Haberler İçin Tıklayınız

Ankara Üniversitesi Bülteni’nde Çıkan Haberimiz

YASAM