Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliği ile 20 Aralık 2018 tarihinde Sosyal Girişimcilik Konferansı konulu program, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100.Yıl Konferans Salonu’nda  gerçekleşmiştir. Sosyal Girişimcilik konusunda toplumda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen toplantı  YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş’in  yaptığı açılış konuşmaları ile başlamıştır.  Programa kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden temsilcilerin yanı sıra gençler katılmışlardır.

Açılış konuşmasında Dünya’daki başarılı girişimcilik örneklerinin kalkınma açısından öneminden bahseden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş “Geleneksel girişimciliğin yanında yaratıcılık ve sosyal inovasyon gibi kavramlar sayesinde, sosyal girişimcilik gibi yeni iş modellerinin ve fikirlerin ortaya çıktığına şahit olmaktayız. Özellikle gençlerin ve kadınların sosyal girişimcilik alanında başarılı olabileceklerine ve bu alanda teşvik edilmeleri gerektiğine inanıyorum.” dedi.

        Ankara Kalkınma Ajansı’nın sosyal girişimcilikle ilgili çalışmalarını değerlendiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık  açılış konuşmasında “Ankara Kalkınma Ajansı olarak, kalkınmayı ileri teknoloji ve teknoloji girişimciliği, yeni nesil kırsal kalkınma, sosyal yenilik, sosyal girişimcilik ve sosyal kalkınma eksenlerinde bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Sosyal inovasyon, sosyal sermaye ve sosyal girişimcilik gibi kavramlarının sosyal kalkınmanın önemli unsurları olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, sosyal girişimcilikle ilgili faaliyetlere ve proje desteklerine devam edeceğiz.” dedi.

Sosyal Girişimciliğin önemini anlatan Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(YAŞAM) Müdürü   Prof. Dr. Emine Özmete açılış konuşmasında “ Sosyal girişimcilik; sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek sosyal değişimi başarmayı hedefleyen, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler arayan bir karaktere sahiptir. Sosyal girişimcilikte bir yandan üretim yaparken maddi bir çıktı elde ediyorsunuz, diğer yandan bu elde ettiğiniz çıktıyı sosyal sorunu yaşayan kesimlerin yararlanması için kullanıyorsunuz. Böylece yeni sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek; şimdi için bugün için toplumsal bir aksiyon gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sosyal girişimcilik, hem ekonomik olarak değer üretmek, hem de sosyal sorunları çözmek için yeni yöntemleri geliştirmek ve kullanmaktır” şeklinde açıklamalara yer verdi.

Toplantıda, Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları E.Pınar Urhan, Z.Tuğba Şavlı ve H. Hande Kara “Sosyal Girişimcilik ve Dezavantajlı Gruplar” konulu konuşmalarında sosyal girişimcilik konusunda neler yapılabileceğini saha çalışmalarından uygulamalar ile anlattılar.

     “Sosyal Girişimcilikte İyi Uygulama Örnekleri” konusunda Başka Bir Okul Mümkün, Meraklı Kedi Ankara Eğitim Kooperatifi Ortağı olan Derya Dinçer, Sosyal girişimciliğe nasıl başladığını ve uygulamada karşılaştığı olumlu olumsuz deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Diğer konuşmacı, Migport Sosyal Girişimci Kurucusu olan Berat Kjamili göçmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için geliştirdiği projeleri , Göç İdaresiyle yapmış olduğu çalışmaları, uygulamada karşılaştığı zorlukları anlattı.

Sosyal Girişimcilik Konferansı, konuşmacılarına teşekkür belgeleri Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık  ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete,  tarafından verildi.

Haberler ↓

Ankaraka.org , Haberler.com , Ticarihayat.com

Ankara Üniversitesi Bülteninde Yer Alan Haberimiz ↓