Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi – 2018

13 Mart 2018

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından 13 Mart 2018 tarihinde Ülkemizde üçüncü kez gerçekleştirilen “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2018” programı gerçekleştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof.Dr. Emine Özmete – Açılış Konuşması:

Saygıdeğer konuklar, hoşgeldiniz diyor, sizleri saygıyla ve içtenlikle selamlıyorum.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2018” programında sizlerle birlikte olmanın onurunu mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim.  YAŞAM olarak kurulduğumuz günden bu yana yaşlılar için sosyal politika gündeminden, yaş dostu teknolojilere; yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi buluşmasından yaşlı yoksulluğuna; kuşaklararası dayanışmadan yaşlı bakım sigorta sistemine ve emekliliğe uyuma; yaşlanma ve göçten yaşlı hizmetlerinde kapasite geliştirmeye kadar geniş yelpazede yaşlı refahı alanında proje, kitap, kongre, konferans ve buluşmalar ile yaşlılık ve yaşlanma alanında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yürüttük. Yurt dışında ilgili önemli kuruluşlar ile bağlantılarımızı gerçekleştirdik.

Her yıl Avrupa başta olmak üzere Amerika, Kanada ve Avustralya’da Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi yapılmaktadır. Bu temayı ve zirveyi ülkemizde gündeme taşımayı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmeyi öncelikle bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu süreçte de ilgili kurum ve kuruluşları işbirliğine davet etmekteyiz. Amacımız toplumda sadece yaşlı nüfusun artmasına dikkat çekmek değil, toplumun yaşlanmaya ve yaşlılığa bakışını etkilemek; aktif, üretken, topluma katılan, sağlıklı ve başarılı bir yaşlılık dönemi için bu konuları gündeme taşımaktır. Aktif ve sağlıklı yaşlanmaya ilişkin güncel yaklaşımlar, aktif yaşlanma konusunu daha kapsamlı ve kararlı şekilde değerlendirmektedir. Bu yaklaşımlar; aktif işgücüne katılımı, yaşa bağlı ayrımcılığı önleyen yasal düzenlemeleri, yaşam boyu öğrenme fırsatlarının erişilebilir olmasını, sağlık ve bakım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini ve erişilebilir olmasını, hastalık yükünü azaltacak koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmayı, yaşam alanlarının düzenlenerek mal ve hizmetlere erişimin sağlanmasını ve kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesini içermektedir. Tüm bunların uygulamaya geçmesi için de politikaların uyum içinde ve kurumlararası koordinasyon ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aktiflik nedir? Aktif olmak sosyal, ekonomik, kültürel, manevi olarak güçlü olmayı, kentleşme-kentlileşme işlerine gönüllü katılımı içermektedir. İnsanların sosyal, fiziksel ve zihinsel sağlık potansiyellerinin farkında olmalarını sağlamaktır. İhtiyaçları, arzuları ve kapasitelerine göre topluma katılımlarına ve işgücüne katılımlarına da fırsat vermektir. Yaşlıların istihdam piyasası ve toplumsal yaşama dâhil olmasını teşvik etmek, sağlıklı yaşlanmayı da öne çıkartmaktır. Bunu sağlarken de ihtiyaç halinde onlara yeterli koruma, güvenlik, bakım ve yardım sunmaktır.

2016 ve 2017 yıllarında zirvemize katılan siz değerli konuklarımız hatırlayacaktır. Yaşlı refahı alanında ülkemiz için acil konu başlıklarımız vardır. Bunları burada izninizle yeniden paylaşmak istiyorum.

Yaşlı nüfusun ihtiyaç ve taleplerinin farklı boyutları ile bütüncül bir yaklaşımla çözümlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak; (i)Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin ötesinde yaşlılık veri tabanın oluşturulması ve her yıl verilerin güncellenerek karşılaştırılmasına ihtiyaç duymaktayız (ii)özellikle bakım hizmetlerinde bir yandan talep eden ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için kurumsal bakım hizmetlerinin iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin standardize edilmesi; diğer yandan hem yalnız yaşayan hem de ailesi yanında yaşayan yaşlıların bakım ihtiyaçlarının karşılanması için evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması önemlidir. Bunun için illerde güvenli ve kalifiye bakıcı sağlamak üzere bakıcı havuzunun oluşturulması, bu planlama ile bakıma ihtiyacı olanlar ile bakım verenlerin buluşturulması, böylece hem bir istihdam alanının da oluşturulması kısa ve uzun vadede önemli bir konudur. (iii) uzun yaşam nedeniyle artan Alzheimer-demans ve diğer kronik hastalıklar nedeniyle ihtisaslaşmış kuruluşların yapılandırılması önemli bir diğer konudur (iv) Avrupa ülkelerinde özellikle 1990 lı yıllarda ağırlıklı olarak uygulanmaya başlanan yaşlı bakımı sigorta sistemi uygulaması ülkemizi 2030 yılına hazırlayacak önceliğe sahiptir. Ayrıca yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlı hakları gibi konulara da hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu zirvenin tarihi tesadüf değildir.18-24 Mart ülkemizde Yaşlılar haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın öncesinde “Güçlü birey güçlü aile ve güçlü toplum” ana teması ile konuya dikkat çekmek ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak temel hedeflerimizden biridir. Aktif ve sağlıklı yaş alan güçlü bireylerimizin aile ve topluma güç kattıkları inancındayız. Sayın bakanımıza sayın müsteşar ve ekibi şahsında bu konuda yaptıkları çalışmalar ve işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüme destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerini paylaşmak ve katkı sağlamak üzere burada bulanan davetli konuşmacılarımıza oturum başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Herkese aktif ve sağlıklı bir ömür dileyerek, başarılı bir Zirve olmasını temenni diyorum. Saygılarımla

Ankara Üniversitesi Bültenindeki Haberimiz↓

Haberler:

Haberler.com, HaberTürk, AfyonHaber, Star, Memleket.com