• Yaşlı refahı ve toplum çalışmaları alanında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapmak,
  • Yaşlıların sosyal, psikolojik, sağlık, eğitim ve ekonomik koşullarını ortaya koyabilecek araştırmalar planlamak ve yayınlar yapmak,
  • Projeler ve uygulama programları yoluyla Türkiye’de yaşlı refahının iyileşmesine ve yaşam dönemi yaklaşımına göre aktif yaşlanmaya ve kuşaklararası dayanışmanın desteklenmesine katkıda bulunmak,
  • Yaşlı bakımı ve yaşlı refahı alanında çalışacak uzmanların yetişmesi için eğitim programları düzenlemek,
  • Uygulama ve geliştirme projeleri ile yaşlı refahı temelli hizmet sunan birimlere danışmanlık yapmak,
  • Konu ile ilgili bülten, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,
  • Yaşlı refahı konusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.