 Yaşlı refahı alanında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapmak,

 Yaşlıların sosyal, psikolojik, sağlık, eğitim ve ekonomik koşullarını ortaya koyabilecek araştırmalar planlamak ve yayınlar yapmak,

 Projeler ve uygulama programları yoluyla Türkiye’de yaşlı refahının iyileşmesine katkıda bulunmak,

 Yaşlı bakımı ve yaşlı refahı alanında çalışacak uzmanların yetişmesi için eğitim programları düzenlemek,

 Uygulama ve geliştirme projeleri ile yaşlı refahı temelli hizmet sunan birimlere danışmanlık yapmak,

 Konu ile ilgili bülten, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak, ulusal ve uluslar arası konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

 Yaşlı refahı konusunda diğer faaliyetlerde bulunmak