emine fotoğraf-son

     ÖZGEÇMİŞ   

Emine Özmete Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Profesördür. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) kurucu müdürüdür. Türkiye’de ilk kez Gerontoloji ve Geriatri Bilim dallarını temele alarak disiplinlerüstü bir yaklaşım ile Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Halen sorumlu müdür olarak görevine devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Bilim Dalı’nda “Değerlerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü” konulu Yüksek Lisans tezi ile 1997 yılında Bilim Uzmanı, “Özel Sektörde Kadının Çalışma Yaşamı Kalitesi” konulu tezi ile 2002 yılında Bilim Doktoru unvanını almıştır. 2006 yılında Sosyal İdari ve Beşeri Bilimler Temel Alanı Sosyal Hizmet bilim alanında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. 2011 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Çalışmalarında aile yaşam kalitesi, toplumsal cinsiyet rolleri ve işbölümü, iş ve aile yaşamının dengelenmesi, evli çiftlerde psikolojik iyilik, gençlik refahı, yaşlı refahı, yaşlı bakımı ve uzun süreli bakım hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşlı istismarı, yaşlıda kendini ihmal, yaşlanma ve göç, yabancı düşmanlığı ve kuşaklararası dayanışma gibi konulara odaklanmaktadır. 2008 yılında Iowa State Universitesi Aile çalışmaları ve İnsani Gelişme Bölümü’nde (Department of Family Studies and Human Development) misafir öğretim üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. 2016 yılında İngiltere Southampton Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve London School of Economics öğretim üyesi Prof. Dr. Asghar Zaidi ile Aktif Yaşlanma Indeksi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere misafir araştırmacı olarak İngiltere’de bulunmuştur. 2018 yılında ABD California, Los Angeles Bölgesinde yaşlı bakımı ile ilgili kurumlarda bilimsel çalışma ziyareti yapmıştır. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu toplantısına ülke delegesi olarak katılarak, ülke beyanını sunmuştur. 2019 yılında Michigan State Universitesi Sosyal Hizmet Okulu (School of Social Work)’na çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de ilk kez 10. Kalkınma Planı çerçevesinde toplanan Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu’nun raportörüdür. 2016 yılında UNECE için hazırlanan “Country Report Republic of Turkey: National Ageing Situation: Ageing and Elderly Care Services in Turkey” başlıklı ülke raporunun yazarıdır. 2017 yılında ülkemiz için yaşlı bakımı hizmet modelini geliştirmiş olduğu “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu: Avrupa’dan En İyi Uygulama örnekleri ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı” başlıklı raporun ve kitabın yazarıdır.

Meaningful Occupation After Retirement for Active and Healthy Ageing (More),  Evde Sağlık Hizmetlerinde Geriatrik Hasta Değerlendirme Eğitimi  Projesi, .Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi, Report On System Analysis: Long-Term Care in Turkey, Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi, Sağlıklı Yaşlanma ve Karşılaşılan Sorunlar Etüt Araştırması,  Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması,  Diversity and Mentoring approaches to Support Active Ageing and Integration, Ankara’da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi,   Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı, Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması. GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi gibi TÜBİTAK, AB, BM, Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır.

TÜBİTAK projelerinde izleyici hakem, panelist gibi görevleri bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kurul üyesidir. Ülkemizde ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen I. Yaşlılık Şurası’nın Bilim Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. VI. ve VII. Aile Şurası’nda Engelli ve Yaşlı Komisyonu başkanlığı yaparak raporları hazırlamıştır.

Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi (2016, 2017, 2018), Yaşlı Bakımının Geleceği: Göç, Sosyal İçerme ve Dayanışma, Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hak Temelli Olarak İnovatif Yaklaşımların ve İyi Model Arayışlarının Değerlendirilmesi, Yaşlanma ve Yaşam Konferansı, International Congress on Longevity, Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması, Yaşlı Hakları, Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu, Yaşlılar İçin Sosyal Politika Gündemi, Sağlık ve Yaşlanma: Sağlıklı Olmak Yıllara Yaşam Katıyor konulu konferans ve kongreleri düzenlemiştir.

2 si ders kitabı olmak üzere 11 kitabın yazarıdır. Ayrıca yaşlı bakımı alanında 12 kitabın yer aldığı Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış konulu “Yaşlı bakımı” kitap setinin baş editörlüğünü yapmıştır. 2 kitapta editör olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplarda çok sayıda bölümde yazardır. Ulusal ve uluslararası dergilerde  yayınlanmış çok sayıda araştırma makalesi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelere davetli konuşmacı olarak katılmaktadır.

Ülkemizde farklı kurumlarda yer alan resmi burslu öğrenciler de dahil olmak üzere çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gerontolojik Sosyal Hizmet, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Sosyal Refah, Kalkınma Modelleri, İnsan Hakları ve Kariyer Planlama konulu dersleri vermektedir.

International Federation on Social Work, International Federation on Ageing ve International Federation on Home Economic, Euopean Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC) üyesidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı danışmanıdır.


ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR. EMİNE ÖZMETE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YAŞAM) MÜDÜRÜ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEL:0 312 319 14 50/ 1136

E-POSTA: eozmete@yahoo.com, eozmete@gmail.com

ADRES: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 Altındağ/Ankara

UZMANLIK ALANLARI: Yaşlılık dönemi ve yaşlı refahı, yaşlı bakımı, kuşaklararası dayanışma, gençlik dönemi ve gençlik refahı, aile refahı, yaşam kalitesi, yaşam becerileri ve değerler eğitimi, kalkınma ve sosyal hizmet, ailede kaynak yönetimi, kadın ve aile çalışmaları

 

 ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA:Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri ABD-2002.

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri ABD-1997 .

LİSANS:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi –Aile ve Tüketici Bilimleri ABD – 1993 .

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU: Değerlerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü

DOKTORA TEZ KONUSU: Özel Sektörde Kadının Çalışma Yaşamı Kalitesi

AKADEMİK UNVANLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi –Aile ve Tüketici Bilimleri ABD-1994.

DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Ankara Üniversitesi – Aile ve Tüketici Bilimleri ABD-2002-2006.

DOÇENT UNVANI: Sosyal Hizmet Bilim Dalı-2006.

DOÇENT (KADROLU):Ankara Üniversitesi – Aile ve Tüketici Bilimleri ABD-2006-2008.

DOÇENT:Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü-2008-2011.

PROFESÖR:Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü-2011-..

 

YURT DIŞI DENEYİMİ

DOÇENT:British Council/London School of English-eğitim programı-Londra -2007.

DOÇENT:Iowa State University College of Human Sciences, Department of Human Development and Family Studies-Iowa, Ames- Amerika Birleşik Devletleri (Misafir Öğretim Üyesi) (Danışman: Prof.Dr. Tahira Hira)-2008.

PROFESÖR-ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: University of Applied Sciences Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen Lippe  Bochum/Germany-2013.

PROFESÖR: Southampton University International Social Policy, Social Sciences: Ageing/Gerontology, UK, İngiltere (Misafir Öğretim Üyesi) (Danışman: Prof.Dr. Asghar Zaidi)-2016.

PROFESÖR: Bilimsel çalışma ziyareti-Amerika- California-Sherman Village Healthcare Center.2018.

RAPORLAR

 1. Özmete, E. 2014.Kalkınma Bakanlığı, 10 Kalkınma Planı (2014-2018) Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raportörü. 2012-2013. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_Yaslanma.pdf

2.Özmete, E., Gürboğa, C., Tamkoç, B. 2016.  Country Report Republic of Turkey: National Ageing Situation: Ageing and Elderly Care Services in Turkey. UNECE. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/TUR_report.pdf

 

 1. Özmete, E. Hussein, S. 2017. Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu: Avrupa’dan En İyi Uygulama örnekleri ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı.T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,T.C. Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.Ankara.

GÖREVLER

İZLEYİCİ HAKEMLİK: Kurum ya da kuruluş adına izleyici hakem olma: TÜBİTAK (SOBAG)  izleyici hakemlik, 2005-2008; 2019

DANIŞMA KURULU ÜYESI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Danışma Kurulu Üyesi-2011…

KOMİSYON BAŞKANI: VI. Aile Şurası Engelli Yaşlı Süreğen Hastalıklar Komisyonu Başkanı-2014.

VII.Aile Şurası Engelli ve Yaşlısı ile Büyük Aile (Yaşlı Komisyonu) Başkanı-2-3 Mayıs 2019

KOMISYON ÜYESI: ULAKBİM-TR DİZİN SBVT Dergi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi-2014-…

 1. Kalkınma Planı Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Üyesi-2018.
 2. Kalkınma Planı Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu-2018.

BİLİM KURULU BAŞKANI: I. Yaşlılık Şurası, Bilim Kurulu Başkanı-2-22 Şubat 2019

BAKAN DANIŞMANI: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Danışmanı-2018…

DELEGE: Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu Toplantısı (UN Open-ended Working Group on Ageing) Ülke Delegesi , ABD-New York- 15-18 Nisan 2019.

 

GÖRÜŞLER

1. Yaşlılar İçin Rehber Hazırlama. ASPB, Şubat 2018.

2.Birlemiş Millletler –New York-Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu-Yaşlı Hakları, Yaşlı İhmal ve İstismarı hakkında-ASPB,Mart 2018.

3. National Reports For The Third Review And Appraisal Cycle of The Implementation of The Madrid International Plan of Action on Ageing And Its Regional Implementation Strategy (MIPAA/RIS) 2012 – 2017 (Turkey). United Nations Economic Commission for Europe. Kasım 2016.

4. IPA II Türkiye Strateji Belgesi Ara Dönem Değerlendirmesi-Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 18 Ekim 2016.

5. Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 14 Nisan 2016.

6. Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2016

7.Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,2013

 

İDARİ GÖREVLER

1.YÖNETİM KURULU PROFESÖR TEMSİLCİSİ: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- 2019.

2.FAKÜLTE KURULU PROFESÖR TEMSİLCİSİ: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi -2014-.

3.MÜDÜR: Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2011-

4.YÖNETIM KURULU ÜYESİ: Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi, 2010-

Ankara Üniversitesi Göç ve Sosyal Poltika Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2018-

5.BÖLÜM BŞK. YRD. – Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

2009- 2010.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDEKI GÖREVLER

 1. Meanıngful Occupatıon After Retırement For Actıve And Healthy Ageıng (More), Avrupa Birliği Projesi, Proje Yöneticisi, 2017-2019.
 2. Evde Sağlık Hizmetlerinde Geriatrik Hasta Değerlendirme Eğitimi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Eğitici, 2018.

3.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi-Yaşlı Bakımı-, Avrupa Birliği Projesi, Ulusal Danışman, 2016.

 1. Report On System Analysis: Long-Term Care in Turkey.World Health Organization. Proje Yürütücüsü, 2016.

5.Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi, TÜBİTAK/SOBAG, Proje Yürütücüsü, 2015-2016.

6.Sağlıklı Yaşlanma ve Karşılaşılan Sorunlar Etüt Araştırması, Sağlık Bakanlığı Sağlığın

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü, 2015.

 1. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi

Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü, 2015- 2016.

 1. Diversity and Mentoring approaches to Support Active Ageing and Integration.Avrupa Birliği Projesi. Mamak RAM.Odak Grup Çalışması Lideri-.2013.
 2. Ankara’da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi, Ankara Kalkınma Ajansı, Proje Yürütücüsü, 2012.
 3. Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor Ve Kurumsallaşıyor: Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi”, Ankara Kalkınma Ajansı, Eğitimci, 2012.
 4. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı.TÜBİTAK/SOBAG, Araştırmacı, 2007-2011.
 5. Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması. TÜBİTAK/SOBAG, Proje Yürütücüsü,2005-2009.
 6. GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, TEMAV (Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Araştırmacı, 1997. 

 

YÖNETILEN DOKTORA TEZLERI

 

1.Melek Zubaroğlu Yanardağ:Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Bireylerle Sosyal Hizmet Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk ve Stres Düzeylerine Etkisi,2016.

 1. Pınar Özdemir: Aile İçi Cinsel İstismar (Ensest) Vakalarına İlişkin Adli Dosyaların Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla İncelenmesi ve Müdahale Modelinin Geliştirilmesi, 2018.
 2. Hacer Taşkıran: Bağlanma Stillerinin Kuşaklararası Aktarıma ve Ergen Ruh Sağlığına Olan Yansımaları,2018.
 3. Özlem Bostancı: Yaşlıların Gerontolojik Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Ekolojik Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi (devam ediyor)
 4. Lütfiye Karaaslan: Evli Engelli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Yaşam Deneyimlerinin Ekolojik Yaklaşıma Göre İncelenmesi(devam ediyor)

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.Bahadır Dinç: Huzurevlerine Kabul Edilerek Sıraya Alınan Yaşlıların Sosyal Hizmet İhtiyacı ile Evde Bakım Veren Yakınlarının Bakım Yükleri ve Yaşam Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi,2019.

2.Ümit Yaldız: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet Modelinden Faydalanan Ailelerin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği, 2019.

3.Emel Öztürk: Çocuk Evleri Sitesinde Çalışan Bakım Elemanlarının Problem Çözme Becerileri, Öğrenilmiş Güçlülük ve Çocuk Sevme Düzeyleri Arasındaki İlişki, 2018.

4.Özlem Bostancı: Alzheimer-Demanslı Hastaya Bakım Veren Aile bireyinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirimesi, 2014.

5.Ayşegül Laleoğlu: İnsani Hizmet Örgütlerinde Mobbing Davranışlarının     Değerlendirilmesi, 2012.

6.Dilek Türkmen: Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Kendi Kaderlerini Tayin (Self-    Determinasyon) Hakkı ile Öz-Saygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2012.

7.Işıl Eker: İş, Aile ve Bireysel Yaşam Uyumu: Yaşamın Dengesine Bazı Değişkenlerin Etkisinin Incelenmesi, 2011.

8.Burcu Savaş: Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Finansal Davranışları İle Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin Finansal Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi (devam ediyor)

9.Eylül Özkaynak: Yetişkin Kadınlarda Psikolojik ve Sosyal Kırılganlığın Nedenlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (devam ediyor)

 

YÖNETİLEN DÖNEM PROJELERİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

 

1.Candan Coşkun: Yaşlılıkta Ölüm Kaygısının Sosyal Hizmet Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi,2016

 1. Hürrem Dizdar: Sosyal Yardımlardan Yararlanan Müracaatçıların Sosyo-Ekonomik Ve Demografik Profıli,2016
 2. Şirin Ercan: Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Kalan Yaşlıların Aile Bireylerinin Kurum Bakımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi,2016

4.Füsun Okutan: Eğitim Gönüllüğünde Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Hizmet Anlayışı, 2015

5.Nefise Kaya: Farklı Ülkelerde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinin Ve Bakım Güvence Uygulamalarının Değerlendirilmesi,2015.

6.Özlem Uçak: Kadına Yönelik Ayrımcılığın Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Boyutlarıyla Değerlendirilmesi, 2015.

7.Şehriban Çelebi: Hemodiyaliz Hastalarının Sosyal İşlevsellik Algılarının Değerlendirilmesi 2014.

8.Ayten Bekar: Tıbbi Sosyal Hizmet Alanında Krize Müdahale ve Psiko-Sosyal Destek,2018.

9.Vezir İlhan: Latin Amerika Ülkelerinde Yaşlı Bakım Hizmetleri,2018.

10.Salih Sıvacı: Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler,2018.

11.Özge Aksoy İnce: Sosyal Hizmetler Alanında Duygusal Emek,2018.

12.Hasret Karabacak: Sosyal Yardımlardan Yararlanan Suriyeli ve Iraklı’ların Sosyo-Demografik ve Ekonomik Özellikleri,2018.

 1. Beren Zekiye Baran: Adölesan Gebelikler Farkındalık Çalışmaları,2018.

14.İsmail Şeran: Sosyal Yardımlardan Yararlanan Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Demografik ve Ekonomik Özellikleri,2018.

15.Kerem Yüksel: Türkiye’deki Sosyal Hizmetler ve Dezavantajlı Gruplar,2018.

16.Burcu Öztozlu: Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklarının Rehabilitasyon Sürecinin Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Çocuk Destek Merkezi Örneği, 2017

17.Alper Küçük: Suriye’den Göçün Dalga Etkisi:
Suriye’den Türkiye Ve Avrupa Yolunda Göçün Ekonomik Sosyal Ve Kültürel Etkilerinin Değerlendirilmesi,2016

18.Arzu Tüzün: Aile İçi Şiddet: Ailede Çocuk, Kadın Ve Yaşlıya Yönelik Şiddetin Dinamikleri Ve Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

19.Şahinde Şimşek: Sosyal Yardımlardan Yararlanan Suriyelilerin Sosyodemografik Profilleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

 1. Meltem Öztan: Onkoloji Hastaları İçin Palyatif Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmetin Yeri,2019
 2. Cahide Arık: Güçlendirme Yaklaşımında Aile İçi Etkili İletişimin Önemi, 2019
 3. Esra Bozkurt: Türkiye’de Engelli Hakları ve Engellilerin Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Durumu

 

DÜZENLEME/BİLİM KURULU BAŞKANI OLDUĞU KONFERANS, KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 1. I. Yaşlılık Şurası.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.T.C. Cumhurbaşkalnlığı Himayelerinde.20-22 Şubat 2019, Ankara.

2.VII.Aile Şurası. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.T.C. Cumhurbaşkalnlığı Himayelerinde.2-3 Mayıs 2019, Ankara (Yaşlı Komisyonu Başkanı).

 1. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2018- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 13 Mart 2018. Ankara.

4.Yaşlı Bakımının Geleceği: Göç, Sosyal İçerme ve Dayanışma, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Ekim 2017. Ankara

5.Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2017-.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Mart 2017. Ankara.

6.Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi” Sonuç Toplantısı.Ankara Üniversitesi, 17 Ocak 2017.Grand Ankara Otel.

7.Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hak Temelli Olarak İnovatif Yaklaşımların ve İyi Model Arayışlarının Değerlendirilmesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Ekim 2016.

 

 1. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2016-. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2-3 Mart 2016. Ankara Swiss Otel.

 

9.Yaşlanma ve Yaşam Konferansı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20 Mart 2015.

 

10.International Congress on Longevity. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TURYAK, 13-14 March 2015, İstanbul Wyndham Otel.

 

 1. Alzheimer Farkındalık Konferansı.Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.27 Mart 2014. Ankara.

 

 1. VI. Aile Şurası. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.14-16 Mayıs 2014, Ankara (Engelli, Süreğen Hastalıklar ve Yaşlı Komisyonu Başkanı).

 

13.Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması.Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.30 Eylül- 1-2 Ekim 2013. Ankara Rixos Otel.

 

 1. Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20-21 Mart 2012.

 

15.Sağlık ve Yaşlanma: Sağlıklı Olmak Yıllara Yaşam Katıyor, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Sempozyumu, TC. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 Nisan 2012.

 

 1. Yaşlılar İçin Sosyal Politika Gündemi Konferansı, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22 Mart 2011.

 

BİLİM VE DÜZENLEME KURULUNDA YER ALDIĞI KONFERANS, KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 1. Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet ,2018

2.Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği. Hacettpe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 2017.

 1. 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 15-16 Nisan 2016.
 2. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014.

5.Sosyal Hizmet Sempozyumu: Sosyal Hizmet ve Sosyal Kalkınma, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü,  2010.

 

YAYINLAR

MAKALELER

1.Özmete, E., Yıldırım, H., Duru S. 2018.   Yabancı Düşmanlığı Ölçeğinin (Zenofobi) Türk Kültürüne Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40),2,191-209 (TR-DİZİN)

 

2.Özmete, E., Duru, S. Yıldırım, H. 2018. Elder Self-Neglect Scale:The Adaptation Study into Turkish. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(2):87-95.(SCI-Expanded).

 

3.Özmete, E., Duru Serdarhan.2018.  Yaşlı Bakım Elemanlarının Bakım Etiğine İlişkin Davranışlarının Sosyal Hizmet Değerleri Temelinde İncelenmesi.Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 12. (TR-DİZİN)

 

4.Özmete, E.  Arslan E. 2018. Göç: Transnasyonalizm ve Transnasyonal Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 29 (1):173-207. (TR-DİZİN)

 

5.Özmete, E., Şahin Ö. 2017. Aktif Yaşlanma ve Yaşlılığa Sağlıklı Geçişin Dinamikleri.Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 6(9):24-41. (TR-DİZİN)

 

6.Zubaroğlu Yanardağ,M., Özmete, E. 2017. Bir Mesleki Uygulama Alanı Olarak Geçmişten Geleceğe Klinik Sosyal Hizmet.Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi.28(1):203-264. (TR-DİZİN)

 

7.Özmete, E., Megahead,H.A.2017. Screening for Elder Abuse Among Turkish Older People: Validity of the Hwalek–Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S ‘‘East’’). Research on Social Work Practice. 27(3):387-398.DOI: 10.1177/1049731516654573.pp.1-12. (SSCI).

 

 1. Özmete, E. 2016.Hwalek –Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi: Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,17,(1):45-52. (SCI Expanded).

 

 1. Özmete, E. 2016. Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlaması.BİLİG Dergisi. Sayı:78:361-391.(SSCI).

 

 1. Özmete, E.2016. Yaşlı Bakımı İşinin Psiko-Sosyal Riski: Kurumsal Yaşlı Bakımında Çalışanların Stres Nedenlerinin, Tükenmişlik Ve İş Tatmini Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 17:( 1):243-264. (TR-DİZİN)

 

 1. Özmete, E., Zubaroğlu Yanardağ, M. 2016. Erkeklerin Bakış Açısıyla Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Kadın Ve Erkek Olmanın Değeri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.20(1):91-107.

 

 1. Türkmen , D., Özmete, E. 2015. Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerin Self-Determinasyon Davranışları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 15(35): 53.-78. (TR-DİZİN)

 

13.Özmete, E., Akgül Gök, F. 2015. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal İnovasyon Ve Sosyal Hizmet İlişkisinin Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 26 (2), 127-143. (TR-DİZİN)

 

 1. Özmete, E. Özdemir, P. 2015. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Analizi: Sosyal Refah Ve Sosyal Hizmetler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi.26(1):111-130.

( TR-DİZİN)

 

 1. Özmete,E., Koğar, H. 2015.Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.Eğitim ve Toplum Dergisi.4(10):39-58.

 

 1. Özmete, E. 2015. Yaşlılıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Yansımaları: Bakım Veren ve Bakım Alanlar İçin Psiko-sosyal, Ekonomik ve Kültürel Kanıtlar. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Dergisi: KİMLİK. Sayı:1, Bahar.

 

17.Özmete, E. Laleoğlu, A. 2013.İnsani Hizmet Örgütlerinde Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Mobbing Davranışları ile İş Tatmini ve Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 24(2):Ekim,23-44. (TR-DİZİN)

 

18.Özmete, E. Eker, I.2013. İş – Aile Yaşamı Çatışması Ile Başa Çıkmada Kullanılan   Bireysel Ve Kurumsal Stratejilerin Değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi.3:1(19-49). (TR-DİZİN)

 

 

19.Özmete, E. Eker, I. 2012. İş- Aile Yaşamı Çatışması Ve Roller: Kamu Sektörü Örneğinde    Bir   Değerlendirme. Çalışma İlişkileri Dergisi. 3(2):1-23. (TR-DİZİN)

 

20.Yavuz, S., Özmete, E., 2012. Türkiye’de Ebeveyn ve Gençler Arasında Yaşanan Sorunların “Aile Yapısı Araştırması” Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi  12(7):29. (TR-DİZİN)

 

21.Özmete, E. 2012.Yaşlanırken: başarılı yaşlanma. Biz Bir Aileyiz Dergisi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını 1(1).

 

22.Hablemitoğlu,Ş., Özmete, E., Bayoğlu, A., Yıldırım, A. 2011.Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi . 12(1):147-163. (TR-DİZİN)

 

 1. Özmete, E., 2011. Building Life Skills For Empowerment Of Young People: A Conceptual Analysis. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.28 Mart:1-10.

 

 1. Özmete, E. 2011.Social Work As An Emotional Labor: Management of Emotions In Social Work Profession. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.1 Temmuz: 1-10.

 

25.Ozmete, E., Hira, T. 2011.Conceptual Analysis Of Behavioral Theories/   Models:Application To Financial Behaviour. European Journal of Social Sciences.18(3):386-404.(ALAN İNDEKSLERİ)

 

26.Ozmete,E., 2011. Understanding of Social Capital With Ecosystem Approach. International Journal of Academic Research.3(3).(ALAN İNDEKSLERİ)

 

27.Ozmete,E., 2011.  Subjective Well-Being: A Research On Life Satisfaction As Cognitive Component Of Subjective Well- Being. International Journal of Academic Research.3(4). .(ALAN İNDEKSLERİ)

 

28.Ozmete,E., 2011.Building Social Capital In Micro Environment: The Family, Attachment    Theory And Socialization.Nurture. 5 (1):2-7..(ALAN İNDEKSLERİ)

 

 1. Hablemitoğlu, Ş, Özmete, E.,2011. Sosyal Çalışmacıların Iş Yaşamı Kalitesi: Şefkat Yorgunluğu, Tükenmişlik, Stres Kaynakları, Iş Tatmini Ve Kariyer Olanakları. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi.1(1). (ALAN İNDEKSLERİ)

 

 1. Özmete, E. 2011. Kırsal Kalkınma Için Kadının Güçlendirilmesi: Sosyal Hizmet Modelleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1(1). (ALAN İNDEKSLERİ)

 

31.Hablemitoğlu, F, Ş., Özmete, E., Yıldırım., 2010. Hamilelikte İnsan Kapitalinin Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi 2. (TR-DİZİN),

 

 1. Ozmete, E., Yıldırım, F., 2010. Sosyal Kapital Kavramına Ekosistem Yaklaşımı: Sosyal Refaha Yatırım.Verimlilik Dergisi 3. (TR-DİZİN).

 

 1. Özmete, E.,2010.Sosyal Kapitali Yapılandırmak: Sosyal Iletişim Ağı Ve Yardımseverlik. Aile ve Toplum 11(6):21,83-104. (TR-DİZİN).

 

 1. Özmete, E.,2010.Sosyal Hizmette Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı: Kavramsal Analiz. Aile ve Toplum 11(6):22,79-90. (TR-DİZİN).

 

35.Hablemitoğlu,Ş., Özmete, E., Bayoğlu, A., Yıldırım, A.2010. Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım Ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları. Yardım ve Dayanışma Dergisi. 1(2):33-44.

 

36.Özmete,E. 2010. Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile Etkileşimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal Refah, Fiziksel/ Materyal Refahın Algılanması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3):455-465.(ALAN İNDEKSLERİ)

 

37.Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E., 2010. Sustainable Water Management : A Case Study Of  Saving Behaviour Of Turkish Women For Domestic Water Usage. European Journal of Social  Sciences. 12(3):447-456. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

38.Ozmete,E., 2009.The Core Values As Viewed By Turkish Women. The Indian Journal of Social Work, 70(1):85-102 (SSCI).

 

39.Özmete, E., Bayoğlu, A.S. 2009. Parent-Young Adult Conflict: A Measurement On Frequency And Intensity Of Conflict Issues. The Journal of International Social Research.2(8):313-322. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

40.Özmete,E.2008.Yaşlılıkta Yaşamın Anlamının Refah Göstergeleri İle Yordanması. Aile ve  Toplum 4(15):7-20. (TR-DİZİN).

 

41.Özmete,E.,Bayoğlu, A.2008.Duygusal Refah: Gençlerin Algılarının Kavramsal Analizi. Aile ve  Toplum 4(15):83-99. (TR-DİZİN).

 

42.Özmete,E.,Bayoğlu, A.2008.Geleceği Yapılandırmak:Gençlerin Toplumsal Refah ile İlgili Konularda Geleceğe Bakışları.Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.15 Eylül.

 

43.Özmete,E. 2008. Parent and Adolescent Interaction In Television Advertisements As   Consumer Socialization Agents. Education,129 (3):3. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

44.Gönen,E.,Özmete,E. 2007.Finansal refah:finansal yönetim sürecinden duyulan tatmin, finansal davranışlar ile öz-saygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Aile ve Toplum  3(11):57-69. (TR-DİZİN).

 

45.Gönen,E.,Özmete,E. 2007.Ambalaj tasarımına ilişkin sorunların tüketim ergonomisi açısından analizi.Verimlilik Dergisi. 2:91-106. (TR-DİZİN).

 

46.Gönen,E.,Özmete,E. 2007.Tüketicilerin Gıda Ve Içecek Ambalajlarında Materyal, Büyüklük Ve Renk Tercihleri. Pazarlama Dünyası.21(3):53- 57.

 

47.Özmete,E. 2007.Kadınların Sağlıklı Ve Güvenli Çalışma Koşullarına Ilişkin Algıları.Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi,2(2).

 

48.Özmete,E. 2007.Hidden Risk Area For Health And The Environment:Lead Poisoning In  House. Pakistan Journal of  Social Science, 3:480-484. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

49.Özmete,E. 2007. Effect of Gender on Value Perception Of Young. College Student Journal, 41 (4):859-87. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

50.Özmete,E. 2007. An Evaluation of Locus Of Control As A System Related To Life  Management: A Case Study On Youth. World Applied Sciences Journal. 2(S):691-698. (ALAN İNDEKSLERİ)

 

51.* Hablemitoğlu,Ş., 2007. Home Economics Leadership In Turkey.Newsletter of The Home Economics Instıtute of Australia.April:16-17.

 

*(Hablemitoğlu,Ş., Özmete, E. 2005. “Home economics leadership in Turkey”,IFHE Annual Leadership Meeting,  4-8 February, Gustav-Stresemann-Institute, Bonn, Germany).

 

52.Gönen,E.,Özmete,E. 2006.Bireylerin Finansal Inançları,Kaygıları Ve Satın Alma Davranışları Açısından Finansal Yönetim Uygulamaları.Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik araştırmalar E- Dergisi.23 Eylül.

 

53.Gönen, E., Özmete,E. 2006.Yaşam Becerileri Gelişiminde Ev Ekonomisi Eğitiminin Önemi. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi,1 (1).

 

54.Gönen,E.,Özmete,E. 2006.Decision Making Styles Of Young Turkish Consumers. Journal of the Home Economics Institute of Australia,13(1):26-33.

 

55.Gönen,E., Özmete,E. 2005. Quality of Life And Life Satisfaction Perspective Of The  Institutionalised Elderly Women And Men In Turkey. The Indian Journal of Social Work,66 (3):262- 279 (SSCI).

 

56.Gönen, E., Özmete,E. 2004. Çalışma Yaşamında Zaman Tuzaklarına Ilişkin Bir Inceleme. Standard, 43 (507): 46-51.

 

 1. Gönen, E., Özmete,E. 2004.Üniversite Öğrencilerinin Satın Almaya Ilişkin Karar Verme Biçimleri. Standard, 43 (509):42-50.

 

 1. Özmete, E. 2004.Kadınların Sağlık Haklarına Bir Bakış. Standard, 43 (505): 81-85.

 

59.Özmete, E. 2004.Ailelerin Öznel Refah (Subjective Well-Being) Düzeylerine Ilişkin Bir Değerlendirme. Aile ve Toplum, 6(2):7,23-31.

 

60.Özmete, E., Gönen,E. 2001.Yaşam Kalitesinin Belirleyicisi Olarak Yaşam Tatmini. Standard, 40 (480): 85-88.

 

 1. Özmete, E., Gönen,E. 2001 Çalışma Yaşamı Kalitesi: Değerler Ve Tatmin. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (1-2-3): 65-72.

 

62.Gönen, E.,Özmete,E.1999.Yaşam Kalitesi, Yaşam Standardı Ve Refah Kavramlarına Yaklaşımlar. Verimlilik Dergisi: 4.

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.Özmete, E. 2019. Ülke Beyanı. Birleşmiş Milletler Yaşlanma Açık Uçlu Çalışma Grubu Toplantısı (UN Open-ended Working Group on Ageing).15-18 Nisan, ABD-Newyork, UN General Assembly Hall.

 1. Özmete, E. 2019. Türkiye’de Yaşlılık Gündemi ve Geleceği. I. Yaşlılık Şurası ( 1. Council on Ageing).20-22 Şubat, Ankara.

3.Özmete, E. 2018. Assessment of Intergenerational Structural Solidarity in Turkey. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 (SWSD 2018), 4-7 July,Dublin Ireland.

 1. Özmete, E. 2018. The Future of Gerontological Social Work: Migration and Solidarity. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 (SWSD 2018), 4-7 July,Dublin Ireland.

5.Özmete, E. Özdemir, P. 2018.Sosyal Hizmet Bağlamında Yaşlı İhmal-İstismarı ve Kültürel Aşınma (sözlü).Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs, Mehmet Akif Üniversitesi,Burdur.

6.Özmete, E. Özdemir, P. 2018.Sosyal Hizmette Suça Maruz Kalmış Yaşlı Mağdurlara Yaklaşım (poster). Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs, Mehmet Akif Üniversitesi,Burdur.

7.Özmete, E. 2018.Healty Life Module. Meaningful Occupation for Active and Healty Ageing After Retirement Project. 11-12 October, Paris.

8.Özmete, E. 2017. Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sağlık Hizmetleri ve Politikaları. IV. Türk Tıp Dünyası kurultayı. TÜSEB –Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü. 28-29 Ekim, İstanbul.

9.Özmete, E.Şahin, Ö.2017.   Türkiye’de Alzheimer Hastası Yaşlıya Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi Konusundaki Alan Yazın Üzerine Bir Değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Blimleri Kongresi. 29 Haziran -1 Temmuz, Aydın.

10.Özmete, E. 2017. Yaşlılıkta Kırılganlık Yaşam Dönemi Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (davetli konuşmacı). 29-31 Mayıs, Ankara.

11.Özmete,E. 2017. Gerontolojik Sosyal Hizmette Yeni Hedef “Başarılı Yaşlanma”:Başarılı Yaşlanma İçin Biyo-Psiko-Sosyal Model Belirleyicileri üzerine Bir Araştırma.Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi. 29-31 Mayıs, Ankara.

12.Özmete, E. 2016. Evli Kadınların Psikolojik İyi Oluş Durumlarının Toplumsal Cinsiyet ve Kültürel Kodlar Odağında Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi(davetli konuşmacı). Kadın ve Demokrasi Derneği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 25-26 Kasım, İstanbul.

13.Özmete, E. 2016. The Need for Social Innovation for Active and Healthy Ageing: Lessons from Turkey Active and Healthy Ageing Research. Envisioning aNew World: Social Innovation for Active and Healthy Ageing. SIfor AGE Ineternational Conference. University of Barcelona, European Commission. 19-21 October 2016.Barcelona.

 

14.Özmete, E. Özdemir, B. 2016. Assessment of Normative Intergenerational Solidarity In Turkey and The Need For Innovative Solutions. SIfor AGE International Conference. University of Barcelona, European Commission. 19-21 October 2016.Barcelona.

 

15.Özmete, E. 2016.Turizm Pazarında Altın Çağ ya da Bir Mücadele Alanı: Yaşlanan Nüfus ve Erişilebilir Turizm İhtiyacı. MEDİTOUR:7.Akdeniz Turizm Forumu(davetli konuşmacı). 28-30 Eylül, 2016,Mersin.

 

16.Özmete, E. 2015. Life- Long Learning Among The Older People: Ankara Universıty As A Good Practıce For Age-Frıendly Unıversity, In Turkey. Dublin City University Age-Friendly Universities Conference, 1-2 November, Dublin Ireland.

 

17.Bostancı, Ö., Özmete, E., 2015. Evaluation of Life Quality of Family Caregivers of Alzheimer Dementia Patients.International Congress on Longevity, 13-14 March, İstanbul.

 

 1. Özmete, E., Özdemir, P., 2015.Gerontological Social Work Intervention Approaches to Elderly Neglect and Abuse.International Congress on Longevity, 13-14 March, İstanbul.

 

19.Özmete, E. 2013. Evidence to Action Groundbreaking New Approaches on Aging:Dreams to Realities.International Istanbul Initiative on Aging (davetli konuşmacı).4-6 Oct.,Istanbul. IFA-TURYAK.

 

 1. Özmete, E. 2013. Modern Toplumda “Yaşlı” Olmak: Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma İhtiyacı.Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi/ International Summit on Family and Social Policy (davetli konuşmacı).Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 2-3 Ocak, Ankara-Rixos Grand Otel.

 

21.Özmete, E., Özdemir, B. 2012. Determinants of Subjective Well-Being in Nursing Homes: A Qualitative Study On Institutionalised Elderly in Turkey.  IFA 11 th Global Conference on Aging. International Federation on Ageing, 28 May- 1 June 2012,Prague-Czech Republic.

 

22.Özmete, E. 2012. “Colouring The Lives of Elderly”: A Model Project For Social Responsibility Social Responsibility View Of Ankara University Center On Ageing Studies: A Model Project About “Colouring The Lives Of Elderly” IFA 11 th Global Conference on Aging. International Federation on Ageing, 28 May- 1 June 2012,Prague-Czech Republic.

 

 1. Özmete, E., Özdemir, B. 2012. Social Inclusion, Social Policy And Ageing In Turkey: The Role Of The State, Private And Voluntary Sector.Joint World Conference on Social Work and Social Development:Action and Impact.8-12 July 2012, Stockholm.

 

24.Ozmete, E., 2011. Gençler Için Yaşam Becerileri Eğitimi Modeli. III. International  Congress of Educational Research.4-7 Mayıs, Girne, Kıbrıs.

 

 1. Hablemitoğlu, Ş., Ozmete, E., 2011. Etkili Vatandaşlık Eğitimi Için Bir Model Önerisi. III. International Congress of Educational Research. 4-7 Mayıs, Girne, Kıbrıs.

 

 1. Hablemitoğlu, Ş., Ozmete, E., Yıldırım, F.2011.Sosyal Savunmasızlık Ve Bağımlılık Riskine Karşı Sosyal Kontrol: Ekolojik Yaklaşım. Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. 20-22 Nisan, Ankara.

 

27.Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. ve Yıldırım, F. 2011. Evde Bakım Modelleri ve Örnek Uygulamaları. International Congress on Ageing and Elderly,  29 Eylül- 2 Ekim 2011, Bursa, Turkey, 2011.

 

28.Hablemitoğlu, S., Ozmete, E., 2010. Human Development Approach to Youth in Turkey: Neither Child Nor Adult-Therefore “Invisible”.2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development. 9-14 June, Hong-Kong.

 

29.Ozmete, E., 2009.Eco-Health=Human Health: A Human Ecosystem Approach. 12.World Congress on Public Health. April 27-May 1, Istanbul, Turkey (Poster).

 

 1. Hablemitoğlu, S., Ozmete, E. and Bayoğlu, A.S., 2009. The Ecological Framework of Violence Against Women In Turkey: A Life-Cycle Approach. Rural Environment, Education, Personality, 29-30 May, Institute of Education and Home Economics and Latvia    University of Agriculture, Jelgava, Latvia.

 

 1. Ozmete, E., 2008. Consumer Skills of Young Turkish Consumers: Life Skills Approach. XXI. IFHE World Congress, 25 July-1 August, Luzerne.

 

32.Gönen,E.,Özmete,E.,2006.Aile Ve Tüketici Bilimlerinin Sürdürülebilirlik Perspektifi. I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Bildiriler,22-24 Mart,Ankara.

 

33.Hablemitoğlu,Ş.,Özmete,E.,2006.Çalışan Evli Kadınların Yaşam Tatmininin Farklı Boyutları Ile Değerlendirilmesi. I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Bildiriler, 22-24 Mart, Ankara.

 

34.Hablemitoğlu,Ş.,Özmete,E.,2005. Ethical Approach to Economic and Rational Water Consumption. International Symposium Water for Development Worldwide.7-11 Semptember, Ministry of Energy and Natural Resources. Istanbul, Turkey.

 

 1. Gönen, E., Hablemitoğlu,Ş., Özmete, E.,2002. Evde Tek Başına: Kendi Kendine Bakım Çocuklar Için Kaliteli Ve Güvenli Bir Seçenek midir? Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, 3-5 Mayıs, İstanbul.

 

ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLAR

 

1.6.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi.Türkiye Bakım Güvence Sistemini Başarmada Eylem Stratejileri Çalıştayı, 22-25 Kasım 2013, İstanbul. Çalıştay Başkanı.

 

2.Türkiye Dünya Yaşlılarına Ev Sahipliği Yapabilir mi? 1 Ekim 2013, Ankara Rixos Otel.Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.Çalıştay Başkanı.

 

3.”Towards A Global Network Of Age Friendly Cities And Communities” Workshop, International Federation on Ageing (IFA) and World Health Organization. Prague, Czech Republic. 29 May, 2012.

 

 1. “Productive Ageing: Conditions and opportunities” Workshop. International Longevity Centre Global Alliance.Prague, Czech Republic, May 28, 2012.

 

5.Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve Geriatrik Fizyoterapi Kongresi. Ulusal Yaşlılık Enstitüsü Çalıştayı, İzmir, 23 Kasım,2012.

 

ULUSLAR ARASI  KİTAPLARDA  BÖLÜMLER

 1. Özmete, E. 2018. The Need for Social Innovation for Active and Healthy Ageing (AHA): Lessons from Turkey Active and Healthy Ageing Research. Social Innovation for Elderly Persons. (Eds by. Elena Urdaneta, and Brian Worsfold).European Commision.
 2. Özmete, E. 2017. Active and Healthy Aging: Satisfaction With Services by Elderly Patients in Turkey.Handbook of Research on Healthcare Administration and Management (Ed.by. Nilmini Wickramasinghe).IGI Global, USA.

 

 1. Özmete, E. 2015. Measuring the Poverty of Elderly People with Needs Analysis In Turkey. In Handbook of Research on behavioral Finance and Investment Strategies. IGI Global Finance, Accounting and Economic Book Series. USA.

 

 1. Ozmete, E., Hira, T. 2012. Conceptual Analysis of Behavioral Theories/ Models:Application To Financial Behaviour. Teaching Personal Financial Education (Ed.By. G.R. Jaeckel).Published by Foundation for Teaching Personal Financial Education.USA.

 

 1. Ozmete, E. 2009. Family Life Skills Approach for The Social Human Development of Young People. Sociology in a Changing World: Challenges and Perspectives (Ed by:G.Katsas). Athens Institute for Education and Research, Greek.

 

 1. Ozmete, E. 2008. Quality of Life and Consumption in Family Ecosystem. Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens. By International Federation for Home Economics and UNESCO, Bonn.

 

 1. Gönen,E.,Ozmete, E. 2007.Quality of Life As An Indicator of Human Development:An Ecosystem Approach. Environmental Awareness and Management. (Ed. by Dr. Theophilos Theophanides).Atiner, Greek.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.Özmete, E. 2019. Türkiye’de Demografik Dönüşüm Sürecinde Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi. 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi. Kadın ve Demokrasi Derneği.7 Mart, İstanbul.

2.Özmete,E. 2017. Ayrımcılık ve Mobbingin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psiko-Sosyal Riskler Sempozyumu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SADEFE.8 Kasım, Ankara.

3.Özmete, E. 2017. Sosyal Bilimlerde Hakem Sürecinin Etkililiği ve Hakem Tutumları. ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu 2017 Programı (davetli konuşmacı). 2-3 Kasım, Antalya.

4.Özmete, E. 2017. Türkiye’de Uzun Süreli Bakım:Temel Veriler ve Yasal Çerçeve. Türkiye’de Uzun Süreli Bakıma İlişkin Ülke Değerlendirme Toplantısı (Ulusal Uzman)(davetli konuşmacı).9-13 Ekim,Ankara.

5.Özmete, E. 2017. Tükiye’de Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinin Analizi. Türkiye’de Uzun Süreli Bakım Toplantısı(davetli konuşmacı). Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ve Türkiye Ofisi, Sağlık Bakanlığı.8-9 Mayıs, Ankara.

6.Özmete, E. 2017. Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2017-(davetli konuşmacı). Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Ugulama ve Araştırma Merkezi. 2 Mart, Ankara.

7.Özmete, E. 2017. Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi. “Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi” Sonuç Toplantısı. Grand Ankara Otel , 17 Ocak 2017. Ankara.

8.Özmete, E. 2016. Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hak Temelli Olarak İnovatif Yaklaşımların ve İyi Model Arayışlarının Değerlendirilmesi. Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme: İnovatif Yaklaşımlar ve İyi Model Arayışları Üzerine Tartışmalar Konferansı. ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,27 Ekim 2016, Ankara.

9.Özmete, E. 2016. Yaşlılık Döneminin Karanlık Yüzü: Kanıtlara Dayalı Olarak Yaşlı İstsimarı Konusunda Çıkaracağımız Dersler. Yaşlı İstismarı Konferans (davetli konuşmacı)ı.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bilim Dalı.2 Haziran 2016, Ankara.

10.Özmete, E. 2016. Yaşlı İhmal ve İstismarının Yaşlı Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi.

Yaşlıya Saygılı, Çocuğa Sevgili, Engelliye Duyarlı Ol Paneli (davetli konuşmacı). Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı. 14 Aralık 2016, Beypazarı.

11.Özmete, E. 2014. Kuşaklararası Dayanışma. VI. Aile Şurası Komisyon Raporları ve Bildiriler içinde. s.211-237.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.

12.Özmete, E. Özdemir, B. 2015. Türkiye’de Kuşaklararası Uzlaşmaya Dayalı Dayanışma

Dinamiklerinin Değerlendirilmesi. Yaşlılık Atölyesi, 20-21 Ekim 2015, İstanbul.

 

13.Özmete, E. 2014. Yaşlı İhmal ve istismarını Önlemede Pozitif Bakım Kültürü. Aile İçi Şiddet ve  Kadın Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 6-7 Mart 2014, Ankara.

 

 1. Özmete, E. 2013. Yaşlı Bakımında Pozitif Bakım Kültürü ve Duygu Odaklı Yaklaşım. Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi.Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği, 20-24 Aralık 2013, Antalya.

 

15.Özmete, E.2012. Haklar Temelinde Engellilik Modelleri ve Sosyal Hizmet. Engelsiz Toplum İnşa Etme ve Sosyal Hizmet. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.11 Mayıs 2012, Erzurum.

 

 1. Özmete, E. 2012.Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Grundtvig Programı Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Paneli. 28-30 Kasım 2012, Gaziantep.

 

17.Özmete, E. 2011. Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi. Yaşlılıkta Kalitesi Yaşam Paneli, Kadıköy Belediyesi, 18-24 Mart 2012, Yaşlılara Saygı Haftası,İstanbul.

 

 1. Özmete, E., Yavuz, S., 2011.Kriz Ailede Başlar:Türk Aile Yapısının Ebeveyn-Çocuk Çatışması Açısından Değerlendirilmesi.12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, 14-16 Aralık 2011, Ankara.

 

 1. Hablemitoğlu, Ş. Özmete, E. 2011. Güvenli Bir Çevrede Yaşam Hakkı: Sosyal Çevre Kirliliği Ve Çocuk. I Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları: 90.İstanbul.

 

20.Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E., Yıldırım, F. 2008.Hamilelikte Insan Kapitali Ve Ergonomi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon.

 

21.Gönen,E., Özmete,E. 2005.Yaşlılar Için Evin Anlamı. III. Yaşlılık Kongresi, Bildiriler,16-19 Kasım 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir.

 

22.Gönen, E.,  Özgen,Ö., Özmete,E., Bayoğlu,A. 2003.Sağlık sektöründe çalışan kurum ev idaresi personelinin iş doyumunda üniformanın etkisi. 9. Ergonomi Kongresi, Bildiriler, 16-18 Ekim 2003, Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi, Kınıklı Kampüsü, Denizli.

 

23.Gönen,E., Özmete,E. 2003. Olgun Gençlik Ve Yaşam Tatmini. II. Yaşlılık Kongresi, Bildiriler,9-12 Nisan 2003, Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi, Kınıklı Kampüsü, Denizli.

 

24.Gönen, E., Özmete,E. 2001.Uzun Süreli  Bakıma Karar Vermede Bilgi Teknolojisinden Yararlanma. 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Bildiriler (Ed: V. Kalınkara) 10-11 Ekim 2001, Ankara.

 

25.Kalınkara, V.,  Salman,M., Özmete,E., Arpacı,F.1998. Üreticilerin Mutfak Donanımına Ilişkin Bilgi Düzeyleri: Ergonomik Yaklaşım. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs 1998, Ankara.

 

 1. Gönen, E., Hablemitoğlu,Ş., Özmete,E. 1998.Kadının Iş Rolleri Ve Stres. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 622, 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs 1998, Ankara.

 

 1. Özmete, E.,1998.Ailede Değişen Değerler Ve Yaşam Kalitesi. III. Aile Şurası Tebliğleri, T.C. Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayın No: 106, 25-27 Mayıs 1998, Ankara.

 

28.Gönen, E., Hablemitoğlu,Ş., Özmete,E. 1999.Yoksulluk Ve Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi Için Sosyal Hizmetler. V. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler (Ed: K. Karataş), 21-23 Mayıs 1999, Ankara.

 

TÜRKÇE KİTAPLAR

1.Özmete, E. Hussein, S. 2017. Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu: Avrupa’dan En İyi Uygulama örnekleri ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı.T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,T.C. Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.Ankara.

2.Özmete, E. 2017. Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi.Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. ISBN:978-605-67150-0-6.

Özmete, E.2017. Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi:Bilgi Notu.Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara.

3.Özmete, E. 2016. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara

4.Özmete, E.(Ed.) 2013. Gerontolojik Sosyal Hizmet (Yazarlar: E.Özmete, Ş. Hablemitoğlu, V. Duyan,).Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (Ders Kitabı: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14. Bölümlerde yazardır).

 

5.Özmete, E. (Ed.) 2012. Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri (Yazarlar: E.Özmete, T.Tuncay, V. Duyan).Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (Ders Kitabı:1,2,6,7,8,14. Bölümlerde yazardır).

 

6.Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyum Bildirileri Kitabı.2012 (Yayına Derleyenler:E. Özmete vd.). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü –Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 18-24 Mart 2012 Yaşlılara Saygı Haftası.

 

7.Özmete, E. 2011. Yaşam Becerileri Eğitimi. Pegem Yayıncılık, Ankara.

 

8.Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. 2010. Yaşlı Refahı: Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Kilit yayınları. Ankara.

 

9.Özmete,E. 2007.İş Yaşamında Değerler. Kedim Yayınları, İstanbul.

 

10.Gönen, E., Ş. Hablemitoğlu, Özmete,E. 2004. İş ve Aile Rollerinin Dengelenmesi: Akademisyen Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 241, Araştırma ve İnceleme: 83, İstanbul.

 

11..Özmete,E.,Gönen,E.2004.Özel Sektörde Kadın İşgücünün Çalışma Yaşamı Kalitesi.Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yayınları No:4.Ankara.

 

12.Gönen, E., Ş. Hablemitoğlu, Özmete, E. 2000. Ankara’da Su Tüketimine İlişkin Tutum ve Davranışlar. DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğü, s: 61, Ankara (2000).

 

TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ

1.Özmete, E. 2019. Yeni Yüzyilda Yaşlanma İçin Gündem: Temel Kavramlar ve Yaklaşimlar. ( Ed.U.Yanardağ,M.Yanardağ)Yaşlılık ve Sosyal Hizmet. Nika Yayınevi.

 1. Özmete, E. 2018.Psiko-Sosyal Yöneleri Yaşlılık ve Kırılganlık. (Ed. E. Özmete).Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 2. Özmete, E. 2018.Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet ve Mevzuat-I- (Ed. E. Özmete).Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 3. Özmete, E. 2018.Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet ve Mevzuat-2- (Ed. E. Özmete).Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 4. Özmete, E. 2018.Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma. (Ed. E. Özmete).Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 5. Özmete, E. 2018. Kuşaklararası Dayanışma (Ed. E. Özmete).Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 6. Özmete, E. 2018. Yaşlı İhmal ve İstsimarı (Ed. E. Özmete). Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Ankara: Hedef Yayıncılık.ISBN: 978-605-9877-59-6.
 7. Özmete, E. 2017.Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi.Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2017 (Ed. İ.B.Akçakaya, E. Özmete). Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM).Ankara:Azim Matbaacılık,ISBN:978-975-590-665-2.

9.Özmete , E., Zubaroğlu Yanardağ, M. 2014.Yoksullukla Mücadelede Bir Araç Olarak Sosyal Yardımlar ve Sürdürülebilir Kalkınma.Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar (Ed:G.Polat, A.İçağasıoğlu Çoban).Sosyal Çalışma Yayınları,Ankara.

 

10.Özmete, E. 2011. Yoksul Ailelerde Sosyal Dışlanmaya Karşı Güçlendirme Yaklaşımı. Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı (Ed: Y. Özkan) Ankara: Maya Akademi Yayını.

 

11.Özmete, E. 2007. Sürdürülebilir Su Tüketimi. Yaşamın Mucizesi Su: Suyumuza Sahip Çıkıyor muyuz?.Vakıf 2000 ve Soroptimist Klupleri Derneği: Beyda Ofset Ankara.

 

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

YAŞLI BAKIMI KİTAP SERİSİ BAŞ EDİTÖRÜ

1.Temel Gerontoloji, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

2.Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet (kitap editorü ve baş editor), 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

3.Yaşlılarda Psikoljik ve Sosyal Rehabilitasyon, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

4.Yaşlıda Sık Görülen Durumlar-1:Geriatrik Sendromlar, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

5.Yaşlıada Sık Görülen Durumlar -2-Kronik Hastalıklar, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

6.Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-1-,2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

7.Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2-,2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

8.Yaşlılar İçin Ergoterapi, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

9.Evde Bakım, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

10.Yaşlı Bakım Elemanları İçin Geriatrik Psikiyatri, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

11.Yaşlılar İçin Fiziksel Rehabilitasyon, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

12.Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme, 2018. Hedef Yayıncılık,Ankara

ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE/BÜLTENLERDE YAYINLANAN TAM METİNLİ MAKALELER

1.Özmete, E. 2013. İnternet Engelli Kadınları Güçlendirir. Biz Bir Aileyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını 3(3).

 

2.Özmete,E. 2013. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfindan Sosyal Yardım Alanların Sosyo-Demografik Profili. Biz Bir Aileyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını 2(2).

 

3.Özmete, E. 2012.Geleceğin Mesleği Sosyal Hizmet..Sosyal Hizmet Ve Inovasyon. Güncel Yönelimler. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.1 (2):11-15.

 

4.Özmete, E. 2012.Yaşlanırken: Başarılı Yaşlanma. Biz Bir Aileyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını 1(1).

 

 1. Özmete, E. 2011. Gençler Için Sosyal Kapitalin Anlamı: Sığınmak mı Yelken Açmak mı? Yaşadıkça Eğitim. 109:13-20.

 

 1. Özmete, E. 2011. İş Yaşamında Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Gerçeği Ve Insan Hakları. Anahtar.23(266):38-45.

 

7.Özmete,E. 2006.Alışveriş Bağımlılığı.Anahtar.18(216):16-17.

 

8.Özmete, E. 2004.Hasta Bina Sendromu. Bilim ve Teknik, 37 (435): 92-94.

 

9.Hablemitoğlu, Ş., Özmete,E. 2004.Sosyal Çevre Kirliliği Ve Çocuk. Yaşadıkça Eğitim, 81:29 33.

 

10.Gönen,E.,Özmete,E. 2002.Bir Hakkın Yaşama Geçirilmesi: Kırsal Alanda Kadın Eğitimi.Çiftçi ve Köy Dünyası.216:28-31.

 

11.Hablemitoğlu, Ş.,  Özmete,E. 2001.Su Tüketimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16 (193): 26-30.

 

 1. Özmete, E. 2001.Kırsal Alanda Kadınların Tarım Dışında Çalışması Ve Yaşam Tatmini. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16 (196): 4-7.

 

13.Gönen, E.,  Özmete,E.1998.Ailede Değişen Roller Ve Işbölümü. Standard, 443(37):41-47.

 

14.Özmete, E.1997.Kırsal Alanda Kadının Eğitimi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı, 21(1): 16-19.

 

15.Hablemitoğlu, Ş., Özmete,E. 1997.Çocuk Ve Para Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim, 52, 5-7.

 

16.Özmete, E.1996. Kırsal Ailede Kadının Rolü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı. 20(2): 13.15.

 

 

ÇEVİRİLER

1.Reichert, E. 2010. Işyerinde Mobbing: Sosyal Hizmet Mesleği Için Yeni Bir Öncelik Alanı. (Çeviren: E. Özmete). Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.21 Ekim 2010.

 

2.Harris, J. 2011. Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri. (Çeviren: E. Özmete). Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.3 Mart 2011.

 

ULUSAL ÇALIŞTAYLAR

1.Yaşlı Tıbbi Bakım İhtiyacı Durum Tespiti Araştırması Hazırlık Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, 18-19 Mart, Ankara.

 1. Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı, 25 Nisan 2019. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
 2. Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı, 28-29 Mart 2019, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Ankara.

4.Çocuk Cinsel İhmal ve İstismarı Çalıştayı, Van Valiliği ve KADEM Van Temsilciliği.30-31 Mart 2018.Van. Panelist,Moderatör.

5.Ankara Sağlık Turizmi Çalıştayı, Ankara Sağlık Turizmi Derneği, 30 Nisan 2014. Ankara. Çalıştay Başkanı.

 

 6.Küresel İnsani Hizmet Örganizasyonu Türk Kızılayı Sosyal Hizmetler Arama Toplantısı.9 Nisan 2014. Ankara.

 

7.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Türkiye Finali Jüri Üyeliği, 2004, Ankara.

 

8.Türkiye İstatistik Kurumu. Su Tüketimine İlişkin Tutum ve Davranışlar Araştırması. Anket Oluşturma Grubu Üyeliği,2003.

 

9.Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Türkiye Aile Yapısı Araştırması Anketi Çalıştayı. 2011.

 

 1. Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Kalkınma Kavramı Çalıştayı. 2011.

 

11.TC. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Özürlü Çocuğa Sahip Ailelere Yönelik Eğitim Programı Geliştirme Çalıştayı.2011.

 

 1. TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Modelleri ve Politikalar Çalıştayı, Yuvarlak Masa Toplantısı, 20 Ocak 2012.

 

 1. TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ortak Akıl Platformu Dış Paydaşlar Çalıştayı, 23.02.2012.

 

 1. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Grundtvig Programı Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Çalıştayı. 28-30 Kasım,2012 Gaziantep

 

RADYO VE TV-BASIN FAALIYETLERINDEN BAZILARI

1.Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi,TRT Ankara Radyosu, 9 Şubat 2017.

 • Ekim Dünya Yaşlılar Günü, NTV radyo, 1 Ekim 2015.

 

3.Türkiye’nin Sesi Radyosu, Hayatın Sesleri Programı.15 Ekim 2015.

 

4.Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması.TRT TÜRK HABER  TV .27 Eylül 2013.

 

5.Özmete, E.,2013.Türkiye’de Yaşlılık Ve Yaşlanma.Beyaz TV.28 Şubat 2013.

 

 1. Özmete, E. 2013.Aktif Yaşlanma.TRT 1 Ankara Radyosu. Hayat Sahnesi Programı, 8 Ocak 2013.

 

7.Özmete, E. 2011. Yaşlıların Yaşamı Renkleniyor Sosyal Sorumluluk Projesi.TRT 1 Ankara Radyosu. Hayat Sahnesi Programı, 29 Aralık 2011.

 

 1. Özmete, E.1999. Ailelerin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi İçin Neler Yapılabilir?. TRT İnt. Televizyonu Sizin İçin Programı.

 

 1. Özmete, E.1999.Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ailede Sorumluluk Paylaşımı. TRT İnt. Televizyonu Sizin İçin Programı.

 

 1. Özmete, E., 1998. Çocuklara Paraya İlişkin Tutum ve Davranışların Kazandırılması. TRT GAP Televizyonu Bu Sabah Programı.

 

 

YAZILI BASINDAN BAZI ÖRNEKLER

“Beypazarı’nda “Yaşlıya saygı, çocuğa sevgi, engelliye duyarlı ol” paneli”, Anadolu Ajansı, 15 Aralık 2016.

“Herkes Taşın Altına Elini Koymalı”, Milliyet Gazetesi, 27 Ekim 2016

“Akdeniz Üçüncü Yaş Turizminde İddialı”, Anadolu Ajansı, 30 Eylül 2016.

“Yaşlanmadan Önce Yaşlılık Dönemine Yatırım Yapılmalı”, Anadolu Ajansı, 15 Haziran 2016.

Yaş 65.. Yolun yarısı mı? Ortalama İnsan Ömrü Uzuyor”, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Güliz Arslan, 13 Mart 2016.

“Ortalama İnsan Ömrü Uzuyor”,Anadolu Ajansı, 15 Mart 2016.

“Yaşlı İstismarı Aile İçinde Saklı Kalıyor”, Anadolu Ajansı, 16 Haziran 2015.

“Her Beş Yaşlıdan Biri İstismara Uğruyor”, Habertürk, 16 Haziran 2015.

“Türkiye’nin Kuşaklararası Dayanışma Haritası Çıkarılacak”, Anadolu Ajansı, 30 Eylül 2015.

“85 Yaş Üstü Nüfus Artacak”, Anadolu Ajansı, 26 Mart 2015.

“Japonların Uzun Yaşam Sırlarını Öğreneceğiz”, Anadolu Ajansı, 6 Ekim 2014.

“2075’de Her Dört Kişiden Biri Yaşlı Olacak”, Anadolu Ajansı, 9 Aralık 2014.

“Sağlık Turizminde Yaşlılar Dikkate Alınmalı”, Anadolu Ajansı, 2 Eylül 2013.

“Kentin Yoksulluk Haritası Çıkarılıyor”,Anadolu Ajansı, 24 Şubat 2012.

“Türk İnsanı 58’ Yaşlı Algılıyor”, Anadolu Ajansı, 19 Mart 2012.

“En Yoksul Yaşllar Altındağ’da, Anadolu Ajansı, 14 Haziran 2012.

“Türkler Avrupalılardan Daha Erken mi Yaşlanıyor”, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Barlas, 20 Mart 2012.

Asırlık öğretmen sağlık sırlarını anlattı”, Hürriyet, 20 Mart 2012.

Eğitim Seminerleri

 1. Özmete, E. 2016. T.C. Sağlik Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Mobbing Eğitim Seminerleri (22 Nisan, 29 Nisan, 6 Mayis, 13 Mayıs).Ankara.

 

2.Özmete, E.2014. Yaşlı Hakları, Yaşlı İhmal ve İstismarı, Yaşlılar ile iletişim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Semineri, 7-11 Nisan, Antalya.

 

 1. Özmete, E. 2012.Yaşlı Refahı Açısından Yaşlılara Sunulan Hizmetler Ve Teknoloji Kullanımı. Ankara Valiliği İl Özel İdaresi, Çağrı Merkezi 6 Haziran, Ankara.

 

 1. Özmete, E. 2011. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Kadının Güçlendirilmesi. Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kadınlar İçin Düzenlenen Eğitim Programı..

 

5.Özmete, E. 2011. Ameliyathane Hemşireleri: Takımın Vazgeçilmez Parçası. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastaneleri Ameliyathane Hemşireleri Eğitim Semineri (Nisan ve Mayıs aylarında 8 hafta süre ile)

 

6.Özmete, E.2010. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi. Altındağ Belediyesi Kadınlar İçin Düzenlenen Eğitim Programı.

 

7.Özmete,E.2006.İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesi.Türk Metal Sendikası Hizmetiçi Eğitim Semineri,Ocak –Mayıs,Ankara.

 

 1. Özmete, E.2003.Ev Kazaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınmada Kadın Dairesi Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Semineri, 1-7 Temmuz, Ankara.

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. International Federation of Social Work (IFSW)
 2. International Federation on Aging (IFA)
 3. Home Economics Enstitute of Australia

4.International Federation for Home Economics  (IFHE)

5.ENIEC-European Network on Intercultural Elderly Care

6.IAGG the Global Aging Research Network (GARN)

 

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Yürütülen Lisans Dersleri

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet

Gerontolojik Sosyal Hizmet

Evde Bakım Hizmetleri

Endüstride Sosyal Hizmet (Çalışma Yaşamında Sosyal Hizmet)

Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri

Gençler İçin Sosyal Hizmet

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Politika

Kırsal Alanda Sosyal Hizmet

Yürütülen Lisansüstü Dersler (Tezli ve tezsiz yüksek lisans)

Sosyal Hizmette Kariyer Planlama

Sosyal Hizmet ve İnsani Gelişme

Gençlik Refahına Eleştirel Bakış

Çalışma Yaşamında Sosyal Hizmet Paradigmaları

Sosyal Hizmette İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite

Sosyal Hizmet ve Yaşam Kalitesi

Sosyal Hizmet ve Kırsal Kalkınma

Sosyal Hizmet ve Yaşam Becerileri Eğitimi

Sosyal Hizmet ve İnsani Değerler

Sosyal Hizmet ve Sosyal Kapital Yönetimi

Yürütülen Lisansüstü Dersler (Doktora)

Kalkınma Modelleri ve Sosyal Hizmet

İnsani Hizmet Örgütlerinde Kalite Yönetimi