• Yaşlı odaklı olmak,
 • Yaşlıyı mikro, mezzo ve makro çevresi içinde değerlendirmek,
 • Yaşam dönemi yaklaşımına göre aktif yaşlanmayı ve kuşaklararası dayanışmayı, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek,
 • Disiplinlerarası/disiplinler üstü yaklaşımı benimsemek ,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliğini ve akreditasyonu geliştirmek,
 • Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
 • Yaşlı refahına yönelik ortak projeler uygulamak,
 • Üniversite ile yaşlılara hizmet veren kuruluşlar arasında köprü olmak,
 • Yaşlı bireyin çevresine odaklanarak, yaşlı bireylerin yaşamlarını ekonomik, sosyal, kültürel, duygusal, fiziksel ve psikolojik yönlerden iyileştirecek programları planlamak ve uygulamak,
 • Yaşlı nüfusa ilişkin küresel eğilimleri izleyerek, ülkemizde buna ilişkin sosyal politikaların üretilmesine katkı sağlamak,
 • Araştırma, yayın, hizmet, eğitim ve toplumla ilişkileri önemsemek,
 • Sürdürülebilir olmak.