 Yaşlı odaklı olmak

 Disiplinlerarası/disiplinlerüstü yaklaşımı benimsemek

 Ulusal ve uluslararası işbirliğini ve akreditasyonu geliştirmek

 Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yaşlı refahına yönelik ortak projeler uygulamak

 Üniversite ile yaşlılara hizmet veren kuruluşlar arasında köprü olmak

 Yaşlı bireyin çevresine odaklanarak, yaşlı bireylerin yaşamlarını ekonomik, sosyal, kültürel, duygusal, fiziksel ve psikolojik yönlerden iyileştirecek programları planlamak ve uygulamak

 Yaşlı nüfusa ilişkin küresel eğilimleri izleyerek, ülkemizde buna ilişkin sosyal politikaların üretilmesine katkı sağlamak

 Araştırma, yayın, hizmet, eğitim ve toplumla ilişkileri önemsemek

 Sürdürülebilir olmak